درمان زانو ضربدری و زانو پزانتزی با فیزیوتراپی

علت زانو پرانتزی و زانو ضربدری چیست ؟

پتلا استخوان تقریباً مثلثی شکل است که درون تاندون عضله چهارسر زانو قرار گرفته است.

 در وضعیت ایستاده ، راس پتلا دقیقا بالای خط مفصلی زانو قرار گرفته است.

استخوان ران با زاویه ۱۲۵ درجه درون مفصل لگن قرار میگیرد اما استخوان ساق سطح مفصلی افقی شکل دارد و زمانی که در زانو به استخوان ران متصل میشود بعلت نحوه ی قرارگیری استخوان ران ، زاویه ۱۷۰ تا ۱۷۵درجه را در خارج زانو ایجاد می کند ، در واقع راستای نرمال مفصل زانو بین استخوان ران و ساق ، هنگامی که از رو به رو نگاه می کنیم زاویه حدود ۱۷۰ تا ۱۷۵ است.

تغییرات در راستای طبیعی مفصل زانو شایع است اگر این زاویه خارجی کمتر از ۱۷۰ درجه باشد به آن ژنو والگوم یا زانو ضربدری گویند و اگر این زاویه بیشتر از ۱۸۰ درجه باشد به آن ژنو واروم یا زانو پرانتزی گویند.

زانو پرانتزی یک وضعیت غیرطبیعی برای زانوهاست که در آن زانوها است که بعلت اختلال در ساختارش بیومکانیکی ایجاد شده و باعث ضعیف شدن عضلات خارجی زانو و کوتاه شدن عضلات داخلی آن میشود.

در بسیاری موارد بیمار تمایل دارد بر روی تیغه خارجی پا راه برود که این الگو نیز باید اصلاح شود.

زانو ضربدری حالتی است که در آن بیمار قادر نیست به طور همزمان زانوها و مچ پاهای خود را در کنار هم قرار دهد.

 این اختلال باعث ضعیف شدن عضلات داخلی زانو و کوتاه شدن عضلات خارجی آن میشود.

در زانو ضربدری فرد کم کم تمایل دارد روی تیغه داخلی پا راه برود و در بسیاری موارد قوس کف پا نیز از بین میرود.

بهترین درمان زانو پرانتزی و زانو ضربدری چیست؟

بهترین روش درمان اختلالات ساختاری زانو انجام فیزیوتراپی توسط دستگاه های الکتروتراپی جهت افزایش قدرت عضلات و بهبود عملکرد آنها در حین حرکات و تمرینات میباشد.

در صورتیکه بیمار درد داشته باشد استفاده از دستگاه التراسوند ، لیزرتراپی ، اشعه مادون قرمز جهت کاهش درد بیمار موثر اسشت.

مهمترین قسمت درمان زانو پرانتزی و زانو ضربدری انجام ورزش های اصلاحی و تقویتی زانو میباشد ، که این ورزش ها توسط فیزیوتراپیست به بیمار آموزش داده شده و مرحله به مرحله ارتقا داده میشود.

اصلاح الگوی راه رفتن بیمار توسط فیزیوتراپیست از نکات مهم درمان میباشد زیرا در بسیاری مواقع علت ایجاد انحرافات در زانو داشتن مشکل صافی کف پا و یا مشکلات ساختاری دیگر در کف پا میباشد که فشار را از کف پا به مفاصل بالاتر یعنی زانو و کمر انتقال می دهد و باعث درد و آسیب در این مفاصل میشود.

در صورتیکه مشکل صافی کف پا باشد در کنار درمان فیزیوتراپی بیمار باید کفی طبی یا کفش طبی (متناسب با قوس کف پا) نیز تهیه کند تا از انتقال فشار نامناسب به مفاصل بالاتر و بسیاری مشکلات آینده جلوگیری کند.