این اسکنر دستگاهی است که اسکن دقیقی از نقاط فشاری (پرفشار) کف پا در اختیار فیزیوتراپیست قرار می ­دهد.

این دستگاه با استفاده از بیش از ۲۰۰۰ سنسور فشاری بسیار حساس و دقیق که بر روی سطح آن تعبیه شده است ، قادر است تا با دقت بسیار بالایی کف پا را اسکن کرده و فشاری که کف پا در قسمت های مختلف به زمین وارد می­کند را اندازه گیری و نموداری رنگی از نقاط کم بار و پر بار را نمایش می دهد.

خروجی این دستگاه با نمودار فشار استاندارد کف پای سالم مقایسه و معیار مطالعه بر روی اختلالات اسکلتی عضلانی و در نهایت اصلاح سبک زندگی افراد خواهد شد.

فیزیوتراپیست ها از این دستگاه برای تشخیص ناهنجاری­ های اسکلتی-عضلانی اندام تحتانی استفاده میکنند و بر اساس خروجی­ های اسکن این دستگاه ، معالجات خود را برنامه ریزی می­ نمایند.

یکی دیگر از خروجی های این دستگاه برای ساخت کفی برای اصلاح کف پا ، عدم تعادل و تقسیم وزن بین دو پا کاربرد خواهد داشت.