اسکن کف پا چیست و چطور انجام می شود؟
این اسکنر دستگاهی است که اسکن دقیقی از نقاط فشاری (پرفشار) کف پا در اختیار فیزیوتراپیست قرار می ­دهد.

این دستگاه با استفاده از بیش از ۲۰۰۰ سنسور فشاری بسیار حساس و دقیق که بر روی سطح آن تعبیه شده است ، قادر است تا با دقت بسیار بالایی کف پا را اسکن کرده و فشاری که کف پا در قسمت های مختلف به زمین وارد می­کند را اندازه گیری و نموداری رنگی از نقاط کم بار و پر بار را نمایش می دهد.
ساخت کفش طبی ، پوشینه طبی ، صندل طبی و دمپایی طبی
اسکنرهای فشاری نقاطی از پا که در تماس با زمین هستند را مورد بررسی قرار می دهند و گزارش این اسکن و کمک بسیار زیادی به طراحی کفش و دمپایی مناسب برای هر فرد میکند ، تا کفش و دمپایی اختصاصی برای پای بیمار طراحی و ساخته شود.
اسکنر فشار کف پا در فیزیوتراپی
یکی از خدمات کلینیک های فیزیوتراپی که به بیماران خود ارائه می­ دهند ، ارزیابی ، تشخیص و درمان مشکلات اندام تحتانی است.

یکی از مهم ترین کاربردهای اسکنر فشار کف پا در فیزیوتراپی­ تحلیل راه رفتن و الگوی گیت است.

لذا بررسی نحوه راه رفتن بیمار (آنالیز گیت) ، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بررسی پارامترهایی مانند خط سیر مرکز فشار ، چرخش پاشنه ، وضعیت قوس طولی و عرضی کف پا در حین گام برداشتن ، نحوه توزیع فشار در طول گام و تایمینگ گیت ، با استفاده از تست دینامیک اسکنر فشار قابل بررسی و ارزیابی است.

این خدمات در مرکز فیزیوتراپی آنا زیر نظر فیزیوتراپیست و همکاران ارتوپد فنی انجام می شود.