ایجاد آمادگی روانی

در ابتدا آمادگی روانی مهمترین قسمت است که والدین باید با کودک خود صحبت کنند و از آمادگی روانی کودک مطمئن شوند.

احترام به تصمیم کودک

اینکه کودکان خودشان تصمیم بگیرند این کار را انجام دهند بسیار مهم است.

جدیت در انجام به موقع

از این رو‌ باید حتماً با کودک راجع به موضوع صحبت کنید و بعد از اینکه تصمیم قطعی گرفتید که برای گرفتن پوشک ، اقدام کنید دیگر ارفاق و بهانه جویی نداریم ، امشب مهمانی است ، الان شب شده میخواهد بخوابد گناه دارد ، اذیت می شود و غیره ممنوع!

ایجاد موقعیت و شرایط لازم

حداقل چند روز باید در خانه بمانید و حتی مهمان قبول نکنید تا کودک با آرامش این مرحله را بگذراند.

ارزیابی آمادگی فیزیکی کودک

در مرحله بعدی آمادگی فیزیکی کودک بسیار مهم است که بسیاری از کودکان تا سه سالگی به این مهارت دست پیدا میکنند و برخی زودتر و حدود دو سالگی توانایی جسمی برای توالت رفتن را پیدا می ‌کنند.

ارزیابی هماهنگی عضلات کودک

یکی از عوامل  موثر در یادگیری توالت رفتن توانایی کودک در هماهنگی عضلات است که در برخی کودکان سریع تر کنترل عضلانی و عصبی شکل می‌ گیرد و توانایی نگه داشتن و دفع ادرار و مدفوع ایجاد می ‌شود و در برخی دیگر ممکن است دیرتر این توانایی به دست آید.