والدین جهت آموزش توالت رفتن کودکان چه موضوعاتی را باید رعایت کنند؟
توجه به کوتاه بودن زمان بین هر دو دستشویی
روزهای اول هر نیم ساعت کودک را به دستشویی ببرید بعد از آن هر یک ساعت و بعد از کنترل کامل هر سه ساعت بچه را به دستشویی ببرید.
سه ساعت تقریباً زمان مناسب برای دستشویی بردن کودکان می باشد ، چون اینقدر کوتاه نیست که مثانه تنبل شود و آنقدر هم طولانی نیست که باعث آسیب به مثانه و آسیب تکرر ادرار گردد.
برای شب ها در چند شب اول هر یک ساعت و در چند شب دوم هر سه ساعت کودک را بیدار کنید و به دستشویی ببرید تا کنترل دستشویی در شب را آموزش ببیند.
بعد از مدتی دیگر نیاز به بردن کودک به دستشویی در شب نیست و کودک میتواند تمام شب را بخوابد و در صورت نیاز خودش بیدار میشود.
کنترل هیجانات و خشم و داشتن آرامش
رفتار درست و داشتن آرامش در زمان هایی که کودک نمی تواند خودش را کنترل کند بسیار مهم و کلیدی است زیرا در صورت بروز یک رفتار هیجانی و نادرست ممکن است این روند با مشکل مواجه شده و کند شود.
عدم استفاده از کلمات با معانی نادرست و بد
اولین چیزی که بچه ها خلق می کنند دستشویی بزرگ است و فکر می کنند خودشان آن ها را می سازند ، پس از کلمات کثیف است و وای چه بوی بدی دارد اجتناب کنید و اگر میخواهید کودک دست نزند همراه او اسباب بازی به‌ دستشویی ببرید تا مشغول بازی با آن باشد.
جالب است بدانید که از نظر بچه ها دفع مدفوع و دیدن مدفوع خودشان در اوایل خیلی ترسناک است ، برای همین در بیشتر موارد ترجیح می دهند که مدفوع خود را نگه داشته و از رفتن به دستشویی امتناع کنند.
داستان سرایی ، مزاح و خلق تشبیهات
بهترین راهکار این است که یک داستان برای کودک تان تعریف کنید تا با شنیدن آن به صورت غیر مستقیم متوجه شود ترس آن طبیعی است و این موضوع برای همه ممکن است اتفاق بیفتد و یا داستان های بسازید که دفع مدفوع را برای کودک جذاب کند مثلاً مدفوع او را به اشکال خنده دار تشبیه کنید.
داشتن امکانات و همراهی با کودک تا انتها 
برای تفریح ، پیک نیک و مسافرت حتما دستشویی کودکانه به همراه داشته باشید و مکان هایی را انتخاب کنید که دسترسی به سرویس بهداشتی و امکانات آن برای بچه ها مناسب باشد.