عوامل موثر بر درآمد کلینیک فیزیوتراپی
شرایط محیطی موثر بر درآمد کلینیک فیزیوتراپی
چگونه شرایط مکانی می تواند بر رشد درآمد کلینیک فیزیوتراپی تاثیر داشته باشد؟
موارد ذیل می تواند تاثیر چشمگیری در تصمیم گیری افراد در انتخاب محل درمان فیزیوتراپی داشته باشد :
کلینیک در مجاورت خیابان اصلی باشد.
ساختمان کلینیک در خیابان های پهن بدون ترافیک باشد.
نوع ساختمان یا مجتمع از نظر ابعاد باید مورد توجه باشد. (بیماران کمی قابلیت و حوصله تردد به مجتمع های بسیار بزرگ را دارند.)
سهولت ورود بیمار به ساختمان از نظر عدم وجود پله های متعدد ، ورودی های تنگ ، تاریک یا شیب دار و جوی های عریض
طبقه کلینیک بسیار در تصمیم گیری مراجعین تاثیر دارد.
وجود پارکینگ عمومی در مجتمع
وجود تسهیلات آسانسور یا معلول بر از کف خیابان یا پارکینگ
متراژ کلینیک (خصوصاً سالن انتظار) ساختمان های کوچک مطلوب بیماران نیستند.
سقف های کوتاه
تعداد کابین قابل بهره برداری
رعایت تهویه و نور مناسب سالن
رعایت اندازه و تهویه مطلوب کابین درمان
وجود رنگ های انرژی زا و تنش زدا در دیوار و کابین ها تاثیر بسیار زیادی دارد.
رعایت نظافت داخلی ساختمان یا مجتمع
رعایت نظافت داخلی کلینیک

فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟

مکانوتراپی چیست؟

تاثیر نیروی انسانی بر درآمد کلینیک فیزیوتراپی
چگونه پرسنل می تواند بر رشد درآمد کلینیک تاثیر داشته باشد؟
چیدمان تعداد پرسنل موثر و درمانگر مورد نیاز
حضور پرسنل خانم و آقا در کلینیک
وجود پرسنل مجرب ، پر انرژی ، مودب و با انگیزه در بخش پذیرش
توجه به موضوعات فردی و شخصیتی پرسنل مثل :
داشتن ظاهری شاد و اجتماعی
البسه و آراستگی نسبی
احترام و برخورد خوش
نظافت و بهداشت فردی
دقت و نظم کاری
وظیفه شناسی
صبر و با استقامت
حضور درمانگر های متخصص ، معتبر و برند مثل :
مدرسین دانشگاه
اعضای هیئت علمی دانشگاه
متخصصان درمان یک رسته خاص (متخصص کف لگن)
متخصصان درمان یک بیماری (قفل شدن فک)
متخصصان درمان یکی از اعضای بدن (فوق تخصص زانو)
توجه و تاکید بر اجرای مفاد آیین نامه تاسیس کلینیک فیزیوتراپی
تاثیر تجهیزات موثر بر درآمد کلینیک فیزیوتراپی
چگونه تجهیزات می تواند بر رشد درآمد کلینیک فیزیوتراپی تاثیر داشته باشد؟
توجه به تعداد تجهیزات قابل بهره برداری به تعداد کابین ها.
استفاده از تجهیزاتی که بیشترین کاربرد را در درمان های نوین فیزیوتراپی دارند.
استفاده از تجهیزات و ماشین آلات موثر ، سریع ، بروز و قابل اطمینان.
استفاده از تعداد متناسب لوازم مکانوتراپی ، ورزشی و تمرین درمانی با تعداد بیمار قابل پذیرش.

تعاریف

فیزیوتراپی چیست ؟

تعاریف

کلینیک فیزیوتراپی کجاست؟

نحوه تاثیر مدیریت بر درآمد کلینیک فیزیوتراپی
آیا نحوه مدیریت می تواند بر رشد درآمد کلینیک فیزیوتراپی موثر باشد؟
بلی ، عوامل ذیل می تواند تاثیر بسیار مثبتی بر روی پیشرفت کلینیک داشته باشد :
توجه به نظافت و بهداشت کلینیک
توجه به بیمار و همراهان
مهم ترین عامل وجود نزدیک ترین زمان برای پذیرش بیمار
سهولت در رجعت بیمار به کلینیک با استفاده از استفاده از ابزارهای نوین در وب سایت کلینیک
برنامه ریزی دقیق بر روی درمان بیمار بر اساس پیشرفت بر روی پرونده
امکان تغییر در برنامه درمانی تجویزی بیمار جهت کنترل هزینه های ایشان
گزارش دهی به همراه بیمار
توجه به سیستم نرم افزاری پذیرش
یکی از عواملی که دقت پرسنل را در وقت دهی و مدیریت زمان بالا می برد سیستم پذیرش می باشد که باید موارد ذیل در آن رعایت گردد :

راحت و کاربردی بودن نرم افزار کلینیک
سرعت در پذیرش بیمار و همچنین مدیریت اسناد
سهولت در ویرایش و ثبت پرونده های الکترونیکی بیماران
سهولت در گزارش دهی و استفاده از تاریخچه درمان بیماران
توجه بر روی راندمان تجهیزات
توجه به نوع درمان های پذیرش شده با تعداد تجهیزات
پایین آوردن ترافیک کاری تجهیزات
توجه به برنامه های تعمیرات دوره ای دستگاه ها
برنامه ریزی متناسب بر روی دستگاه ها
مدیریت مصرف انرژی
بر اساس چیدمان و برنامه ریزی بیمارانی دارای درمانی با دستگاه های پر مصرف در ساعات غیر اوج مصرف
استفاده از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کم مصرف
استفاده از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی هوشمند (دارای ترموستات اتوماتیک)
خلاقیت در بازاریابی
معرفی مناسب کلینیک در وب سایت
ایده پردازی و خلاقیت در شبکه های اجتماعی
پایین آوردن انتظار مراجعین
از طریق پیش بینی و برنامه ریزی طرح درمان
از طریق تشویق کردن بیماران به حضور در سر وقت
از طریق برنامه ریزی بیماران دارای درمان های زمان بر
کنترل هزینه های داخلی کلینیک
صرفه جویی در کاغذ و اسناد پرسنلی با استفاده از الکترونیکی کردن پرونده ها
مدیریت منابع انسانی و توجه به راندمان پرسنل
مدیریت صحیح حضور ، غیاب و مرخصی های پرسنل می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی راندمان کلینیک داشته باشد.
چیدمان بیمار بر اساس نوع درمان یا بیماری که باعث خستگی و استهلاک پرسنل نگردد.
برنامه ریزی تعطیلات و استراحت پرسنل بر اساس تقویم (برنامه ریزی متعادل بین تعطیلات بین پرسنل)