فیزیوتراپی مهمترین نقش را در درمان پارگی رباط صلیبی دارد :

کاهش درد و التهاب توسط : تنس الکتریکی (الکتروتراپی) ، تاباندن امواج التراسوند ، لیزر کم توان و پر توان
افزایش قدرت عضلات توسط تمرین درمانی
انجام موبیلیزیشن و تکنیک های دستی جهت حفظ و افزایش دامنه حرکتی
اصلاح الگوی راه رفتن
اجرای پروتکل های تمرینی درمانی با توجه به روز دقیق آسیب و یا جراحی
آموزش های محدودیت های اجباری در هر دوره از بازه درمانی
هدف فیزیوتراپیست کاهش درد و افزایش قدرت ، کنترل و الگوی فعالیت طبیعی عضلات زانو در درمانجو می باشد.