فواید لیزر در فیزیوتراپی چیست؟
بهبود روند ترمیم بافتهای عضلانی
لیزر با افزایش جریان خون موضعی در ترمیم و بهبودی بافت‌های آسیب دیده بسیار موثر است.

ترمیم زخم
لیزر با افزایش جریان خون باعث بهبودی میشود.

کاهش و کنترل درد
لیزرتراپی با تاثیر روی گیرنده های درد موثرترین روش در فیزیوتراپی در کاهش و کنترل درد می‌باشد.

کنترل التهاب
لیزر در کاهش التهاب عمقی مفاصل و بافت ها بسیار موثر است.

ترمیم عوارض اسکلتی-عضلانی
لیزر میتواند گرفتگی و خشکی مفاصل و بافت ها را از بین ببرد.