شایع ترین اختلالات دفع مدفوع کدامند؟
در بخش ذیل تعدادی از شایع ترین اختلالات دفع مدفوع را بررسی می کنیم :

نزول لگن یا افتادگی کف لگن​
رکتوسل
سیستوسل
انتروسل
بیرون زدگی رکتوم
پارادوکس انقباض عضلات مقعد
دیس سینرژی کف لگن
سندروم نزول لگن یا افتادگی کف لگن​
افتادگی کف لگن​ چیست؟
پرولاپس کف لگن به علت ضعف شدید ، اختلال و افتادگی عضلات کف لگن در اثر زور زدن های مکرر حین دفع و عدم هماهنگی عضلات لگن ایجاد می گردد.

رکتوسل
رکتوسل چیست؟
این اختلال به معنی بیرون زدگی رکتوم از واژن میباشد و میتواند به علت های مختلف ایجاد شود :

بارداری ها و زایمان های مکرر حتی اگر زایمان طبیعی نباشد به علت پروسه بارداری و تغییرات ساختاری در بدن مادر میتواند باعث افتادگی رحم و بیرون زدگی از واژن شود.
زور زدن های مکرر به علت یبوست و نیز اختلالات هورمونی در سنین بالا در خانم ها می تواند باعث گشاد شدن رکتوم و بیرون زدگی آن شود.
این مشکل در درجات اولیه کاملا با فیزیوتراپی تخصصی کف لگن درمان شده و نیاز به عمل جراحی ندارد.

سیستوسل
سیتوسل چیست؟
افتادگی مثانه یا سیتوسل زمانی رخ می دهد که لیگامان بالا نگه دارنده مثانه و عضلات کف لگن ضعیف شده یا تحت کشش قرار گرفته است و باعث پایین آمدن مثانه و فشار به رحم می شود.
افتادگی مثانه در درجات اولیه با فیزیوتراپی کف لگن به طور کامل بهبود می یابد و اصلا نیاز به عمل جراحی ندارد.

انتروسل
اینتروسل چیست؟
در این اختلال ، روده باریک در پشت واژن گیر میکند و از داخل واژن لمس می شود.

سندروم بیرون زدگی رکتوم
بیرون زدگی کامل رکتوم چگونه است؟
در این اختلال ، چین های روده کاملا از مقعد بیرون میزند.

معمولا در این اختلال نیاز به عمل جراحی میباشد و بعد از عمل یک دوره فیزیوتراپی تخصصی جهت تکمیل درمان نیاز میباشد.

پارادوکس انقباض عضلات مقعد
پارادوکس عضلات مقعد چگونه است؟
(انقباض اسفنکتر متناقض) سندروم پارادوکس یا افزایش تون عضلات اسفنکتر مقعد در حالت عادی دچار اسپاسم و تون غیر طبیعی زیاد هستند و زمانی که بیمار می خواهد دفع داشته باشد و زور میزند این عضلات باید ریلکس شوند تا عمل دفع صورت گیرد ، اما در افراد مبتلا به اختلال پارادوکس حین دفع و زور زدن عضله منقبض تر و سفت تر میشود و مانع از انجام عمل دفع میشود.

تنها راهکار درمان این بیماری فیزیوتراپی عضلات کف لگن با درمان بایوفیدبک کف لگن است ، که در روند درمان باعث هماهنگی عضلات کف لگن میشود.

در بسیاری موارد افراد جهت نتیجه گرفتن سریع عمل جراحی را برای باز کردن اسفنکتر مقعد انجام میدهند که کاری کاملا اشتباه است زیرا در بسیاری موارد باعث بروز درد و التهاب بیشتر و حتی بروز بی اختیاری مدفوع و بی اختیاری گاز یا فرار گاز میشود.

کلینیک فیزیوتراپی آنا

دیس سینرژی عضلات کف لگن
دیس سینرژی کف لگن چیست؟
در اختلال دیس سینرژی عضلات مقعد با یکدیگر هماهنگ نیستند و انقباضات نامناسب و ناهماهنگ دارند و در هنگام دفع عملکرد صحیح ندارند.

در این اختلال نیز بایوفیدبک با ارسال پالس های زمانبندی شده به هر یک از عضلات و انقباض عضلات بعدی حرکت مدفوع شبیه سازی کرده و مجدداً عضلات را جهت عمل دفع آموزش می دهد.

این سبک از درمان اعصاب و عضلات ناهماهنگ را به شکل موثر هماهنگ کرده و به شکل اولیه بازمی گرداند لذا به این درمان آموزش بایوفیدبک نیز گفته می شود.