چه افرادی نباید درای نیدلینگ انجام دهند؟
افرادی که استعداد یا زمینه خونریزی غیر طبیعی دارند.
افرادی با اختلال در سیستم ایمنی که نسبت به عفونت مستعد هستند.
افرادی که بیماری های عروقی دارند و نسبت به خونریزی و آسیب بافت حساس هستند.
افراد دیابتی در صورتی که حس و گردش عروقی محیطی آن ها ضعیف باشد.
درای نیدلینگ در طی بارداری بخصوص سه ماه اول ممنوعیت دارد.
کودکان در صورتی که همکاری و موافقت آگاهانه نداشته باشند.
بیماران مبتلا به صرع در صورتی که تحریک حسی شدید داشته باشند و نتوانند سوزن را تحمل کنند.
بیمارانی با مشکل روحی روانی کاندید مناسبی نیستند.
آلرژی و حساسیت بیمار به فلزاتی که در سوزن ها استفاده میشود مانند نیکل و کروم.