انواع اشعه مادون قرمز
اشعه های مادون قرمز به چند گروه تقسیم می شوند؟
به دو دسته مرئی و نامرئی تقسیم می‌ شود.

تاثیرات درمانی اشعه مادون قرمز
نورهای مادون قرمز چگونه به درمان کمک می کنند؟
اشعه مرئی توسط مولدهایی که جریان برق از داخل فیلامان کربن و تنگستن عبور میکند تولید می‌ شود.

عمق نفوذ آن تا درم است و باعث گردش خون می‌ شود.

اشعه نامرئی از طریق گرم شدن یک المان یا سیم پیچ و انتشار آن توسط سطح فلزی تولید میشود.

عمق نفوذ اشعه نامرئی ۲میلی متر است و بیشتر اثر تسکین و کاهش درد دارد.

دستگاه مادون قرمز یکی از دستگاه های موثر در درمان فیزیوتراپی می باشد که اثر گرمای خشک دارد.
عوارض جانبی درمان با لامپ های مادون قرمز
آیا درمان فیزیوتراپی با نورهای مادون قرمز عوارض جانبی ایجاد می کند؟
خیر ، میزان کنترل شده از تابش ، زمانبندی محدود تابش و همچنین زاویه و نحوه قرارگیری دستگاه در درمان فیزیوتراپی که توسط فیزیوتراپیست تنظیم میگردد هیچگونه عوارض جانبی ایجاد نخواهد کرد.

میزان درد در درمان با دستگاه آی آر (IR)
آیا درمان فیزیوتراپی با نورهای مادون قرمز ایجاد درد می کند؟
خیر ، به هیچ عنوان.

تابش کنترل شده دستگاه آی آر (مادون قرمز) در ابتدای هر جلسه درمان فیزیوتراپی یکی از مطلوب ترین انواع درمان به گفته درمانجویان است.
هزینه فیزیوتراپی با دستگاه آی آر
هزینه فیزیوتراپی با دستگاه آی آر چقدر است؟
می توانید از صفحه آخرین تعرفه فیزیوتراپی مصوب وزارت بهداشت هزینه یک جلسه فیزیوتراپی را ملاحظه فرمایید.