ضایعه بانکارت آسیب لابروم گلنوئید قدامی ( تحتانی ) شانه است. هنگامی که این اتفاق می افتد ، یک حفره در جلوی گلنوئید ایجاد می شود که به سر استخوان بازو اجازه می دهد در آن جابجا شود. این نشانه ای برای جراحی است و اغلب با ضایعه هیل ساکس ، آسیب به سر خلفی بازو همراه است.
اگر دررفتگی شانه را تجربه کرده باشید ، ممکن است پزشک شما این وضعیت را عنوان کرده باشد. در این حالت استخوان بازو از جای خود خارج شده و روی لبه سوکت فشرده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.