بروز مشکلات دفع ادرار بعد از بزرگ شدن پروستات جزء مهمترین نشانه های افزایش حجم پروستات می باشد که به صورت خلاصه یک یا همه موارد زیر را می توان در اینگونه درمانجویان مشاهده کرد :

عدم توانایی کنترل ادرار و نشت ادرار در لباس
تکرر ادرار و احساس خالی نشدن مثانه (مشکل در تخلیه ادرار)
اختلال در خواب شب و بیدار شدن مکرر برای ادرار
شب ادراری و اختلال در نگهداری ادرار
شروع دفع ادرار کردن با ناراحتی و درد
کاهش فشار ادرار و از بین رفتن جهش
عدم توانایی در دفع ادرار
وجود خون در مایع منی
اختلال در انزال
درد در استخوان ها
ناراحتی در نواحی لگن