با افزایش سن ، غده پروستات شروع به بزرگ شدن می کند که به آن هیپرپلازی خوش خیم پروستات یا (BPH) می گویند و باعث تغییرات بدخیم در سلولهای غده پروستات می شود که در واقع به آن سرطان پروستات گفته می شود بنابراین هیچ گونه سرطان خوش خیم در پروستات وجود ندارد.

سرطان بدخیم پروستات
دو نوع سرطان بدخیم پروستات وجود دارد :

نوع اول : در این نوع سرطان سلول ها بسیار بدخیم هستند ولی بیشتر غده پروستات را گرفتار کرده و هنوز سرطان محدود به پروستات است و از پروستات خارج نشده و با درمان جراحی یا رادیوتراپی درمان خواهد شد.

نوع دوم : سرطان بدخیم تر زمانی است که سرطان پیشرفته بوده و از غده پروستات خارج شده و غدد لنفاوی ، کبد ، ریه و استخوان ها را گرفتار می کند.