یبوست ، درمان قطعی یبوست ، فیزیوتراپی یبوست ، فیزیوتراپی عضلات کف لگن

افرادی که در روز کمتر از دوبار دفع دارند.
افرادی که طولانی مدت در دستشویی میمانند.
افرادی که وقتی از دستشویی بیرون می آیند دوباره احساس میکنند دستشویی دارند و کامل تخلیه صورت نگرفته است.
افرادی که برای تخلیه مدفوع از دست یا شلنگ آب کمک میگیرند.
افرادی که بریده بریده دستشویی میکنند.
افرادی که بعد از دستشویی احساس خوبی ندارند.
افرادی که حین دفع احساس درد یا سوزش دارند.