سکته باعث محدودیت در مشارکت فرد در فعالیت های روزمره و ایفای نقش در اجتماع می گردد.

تعریف : سکته اصولا بیماری عروق مغزی است که در آن اختلال اکسیژن رسانی به سلول های مغزی منجر به مرگ آنها می شود.

عوامل بروز سکته مغزی کدامند؟
عوامل خطر اولیه قابل پیشگیری سکته مغزی عبارتند از :
پرفشاری خون
بیماری قلبی
پرفشاری خون خطر سکته را ۴ تا ۶ برابر افزایش می دهد.

سایر عوامل خطر سکته مغزی عبارتند از :
هیپرلیپیدمی (افزایش چربی خون)
سیگار
سابقه سکته مغزی (CVA) یا سکته کوچک یا ناقص (TIA)
جنسیت (مردان بیشتر در معرض ابتلا به سکته هستند)
سابقه فامیلی و ژنتیکی
مصرف الکل
عدم فعالیت فیزیکی
چاقی
استفاده از قرص های ضد حاملگی
سن و سال

خطر سکته با هر دهه بعد از سن ۵۵ سالگی ، دو برابر می شود.

بسیاری از عوامل خطر به صورت مستقیم به نحوه زندگی افراد مربوط بوده و بالقوه قابل پیشگیری یا اصلاح هستند.