درجه بندی سکته مغزی چگونه است؟
عوامل تعیین کننده شدت سکته کدامند؟
شدت سکته به عوامل زیر بستگی دارد :

علت سکته
موضع سکته
مقدار بافت مغزی
وضعیت سلامتی بیمار قبل از سکته
تعداد و نوع عوارضی که بعد از سکته رخ داده

پیشگیری از سکته چگونه است؟
چگونه از سکته مغزی در امان بمانیم؟
گرچه درمان پزشکی بیماران بعد از CVA (حمله مغزی) پیشرفت کرده است ولی توجه به پیشگیری باید بیشتر شود.

افراد می توانند خطر سکته را با تشخیص عوامل خطر کاهش دهند.

عوامل خطر اولیه قابل پیشگیری سکته مغزی عبارتند از :
پرفشاری خون
بیماری قلبی

پرفشاری خون خطر سکته را ۴ تا ۶ برابر افزایش می دهد.

سایر عوامل خطر سکته مغزی عبارتند از :
هیپرلیپیدی
سیگار
سابقه CVA یا TIV
جنسیت (مردان بیشتر در معرض ابتلا به سکته هستند)
سابقه فامیلی
مصرف الکل
عدم فعالیت فیزیکی
چاقی
استفاده از قرص های ضد حاملگی
و سن.

خطر سکته با هر دهه بعد از سن ۵۵ سالگی ، دو برابر می شود.

بسیاری از عوامل خطر به صورت مستقیم به نحوه زندگی افراد مربوط بوده و بالقوه قابل پیشگیری یا اصلاح هستند.

درمان بعد از سکته مغزی چیست؟
فیزیوتراپی در درمان بسیاری از ناتوانی ها و بی حرکتی های بعد از سکته مغزی نقش کلیدی دارد لذا بعد از حادثه عروق مغزی پزشکان بلافاصله فیزیوتراپی را در برنامه های درمانجو قرار می دهند.