تمرین درمانی

ورزش درمانی (تمرین درمانی تخصصی) به صورت کلی در فیزیوتراپی به منظور کمک به درمانجویان در بازیابی قدرت ، انعطاف پذیری و تحرک ، پس از آسیب های فیزیکی یا بیماری طراحی شده است. این تمرینات متناسب با نیازها و اهداف حرکتی است که منحصراً و به صورت اختصاصی برای هر فرد یا بیمار اجرا و در محیط های مختلف از جمله بیمارستان ها ، کلینیک های فیزیوتراپی و در خانه نیز انجام پذیرد.

ورزش درمانی در فیزیوتراپی به صورت عمده شامل تمرينات حرکتی دامنه ای است که می تواند به بهبود خشکی و رفع بی حرکتی مفاصل خصوصاً بعد از عمل های جراحی متداول کمک کند.

تمرینات تقویتی به افزایش قدرت عضلانی کمک کرده و تمرینات تعادلی ، به بهبود هماهنگی و جلوگیری از سقوط و زمین خوردن کمک می کند.

سایر مفاهیم تمرین درمانی ممکن است شامل تمرینات همترازی وضعیتی ، آموزش مجدد عصبی عضلانی و تمرینات اصلاح عملکردی و قامتی نیز باشد.

علاوه بر فواید فیزیکی ، ورزش درمانی می تواند به کاهش درد ، خستگی و افسردگی نیز کمک کرده و منجر به بهبود کلی در کیفیت زندگی افراد گردد. یک فیزیوتراپیست ماهر می تواند بیماران را از طریق این تمرینات راهنمایی و به آنها کمک نماید تا به نتایج دلخواه خود همچون غلبه بر درد ، خشکی و ناتوانی برسند.