درد تاندون خارجی آرنج ( آرنج تنیس بازان )

درمان درد تاندون خارجی آرنج با فیزیوتراپی

تعریف تنیس البو

سندرم آرنج تنیس بازان چیست؟

آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow) شایع‌ترین عارضه آرنج است که در حدود ۷ درصد تمام آسیب‌های ورزشی را شامل می‌شود.

 این عارضه در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال بیشترین شیوع را دارد آرنج تنیس بازان به طور کلی تاندون های گروه اکستانسوری دست (خارجی) را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث التهاب آنها میشود.

 شایع ترین عضله در تنیس البو ( tennis elbow ) عضله اکستانسور کارپی رادیالیس برویس است.

علت درد آرنج چیست؟

محل درد در آرنج تنیس بازان بر روی قسمت خارجی استخوان بازو در بالای آرنج است و ممکن است به قسمت پشتی ساعد و دست و شاید به انگشت های میانی و حلقه هم انتشار پیدا کند.

این افراد معمولاً در فعالیت‌هایی مانند گرفتن اشیا و یا ضربه بک هند در تنیس یا هرس کردن بوته ها دچار مشکل می شوند.

آرنج تنیس بازان ، درد آرنج ، التهاب آرنج ، فیزیوتراپی آرنج

نحوه درمان بیماری آرنج تنیس بازان

بهترین درمان بیماری آرنج تنیس بازان (تنیس البو) چیست؟

فیزیوتراپی برای درمان تنیس البو بهترین و موثرترین روش میباشد.

فیزیوتراپی آرنج ، درد آرنج ، تیپینگ آرنج ،
ورزش آرنج ، درد آرنج ، فیزیوتراپی آرنج ، تنیس البو