افزایش قد با تکنیک و ورزشهای تخصصی

بسیاری از والدینی که برای افزایش قد و اصلاح پوزیشن فرزندانشان مراجعه میکنند و سوال میپرسند ، در اینجا میخواهم به صورت کامل راجع به مبحث افزایش قد توضیح دهیم.

افزایش قد اصولاً در کودکان و نوجوانانی که صفحه رشدشان باز است اتفاق می افتد و این سن بصورت نرمال در افراد ماکزیمم تا ۱۷ سالگی برای دختران و تا ۲۰ سالگی برای پسران میباشد.

افزایش قد چگونه انجام می شود؟

از طریق رژیم غذایی ، ورزش های تخصصی مورد نظر و تنظیم ساعت خواب می توان تا حد زیادی در روند افزایش قد تاثیر گذاشت.

معمولاً هشت ساعت خواب از ساعت ده شب تا شش صبح بهترین زمان برای استراحت به منظور افزایش قد میباشد.

رژیم غذایی و ورزش های مورد نظر فیزیوتراپی و درمانی باید برای هر فرد بطور اختصاصی زیر نظر فیزیوتراپیست تنظیم شود.