هزینه فیزیوتراپی سال جاری

تعرفه های فیزیوتراپی
قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۲

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۵۱۴/ت۶۱۰۳۵ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۹۲,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۱,۲۶۳,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

نرخ رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ در کلینیک خصوصی

شرح خدماتهزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی۱,۶۹۸,۶۰۰۱,۴۱۰,۶۹۰۲۷۴,۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی۲,۸۸۷,۶۰۰۲,۳۱۱,۷۸۰۲۷۴,۴۰۰
سه ناحیه درمانی۴,۰۷۶,۶۰۰۳,۲۱۲,۸۷۰۲۷۴,۴۰۰
چهار ناحیه درمانی۵,۲۶۵,۶۰۰۴,۱۱۳,۹۶۰۲۷۴,۴۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

مهم : فیزیوتراپیست برای ویزیت و مشاوره بیماران (بدون انجام درمان فیزیوتراپی) می تواند تعرفه ویزیت کارشناسان پروانه دار (مقطع کارشناسی ۶۲۰,۰۰۰ ریال ، کارشناسی ارشد ۷۳۰,۰۰۰ ریال و PHD فیزیوتراپی مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال) را دریافت نماید.

نرخ رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۰۱۳۰بیوفیدبک با هر روشی۵۳,۷۰۲,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک عضلات کف لگن (آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG)۶.۵۴,۲۹۰,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۴,۲۹۰,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۱,۰۰۱,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵دستگاه CPM۱۱,۰۰۱,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۷۴۹,۱۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۲,۶۷۸,۵۰۰هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۳,۳۱۰,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۳,۹۴۱,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۸۵۱,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۲,۰۴۷,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۱,۵۵۷,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۲,۰۴۷,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۱,۲۹۷,۹۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۸۱۸,۸۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۱,۰۲۳,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه ****۳.۵۱,۳۷۲,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه ****۵۱,۹۶۰,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟

**** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز سال ۱۴۰۱ ، فیزیوتراپیست های مقطع دکتری صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

توجه فرمایید : ممکن است با نظر فیزیوتراپیست درمان شما با تغییراتی مواجه گردد.

قیمت فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲
تصویر نامه تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ به صورت آزاد

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، به صورت آزاد مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ با دفترچه بیمه سلامت

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ  ۱۴۱,۰۶۹ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ با دفترچه تامین اجتماعی

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۴۱,۰۶۹ تومان می باشد.

دانلود فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی

جهت دانلود لیست نرخ های فیزیوتراپی به صفحه فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی مصوب انجمن فیزیوتراپی ایران مراجعه فرمایید.

تعرفه فیزیوتراپی بستری در بخش دولتی سال ۱۴۰۲

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۴۸۸/ت۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۲۰۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی ۲۹۴,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بستری در بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
به ازای هر دوره درمان۱۴۰,۷۰۰۰/۷ارزیابی۹۰۱۶۲۰
هر جلسه۹۹۰,۰۰۰۴فیزیوتراپی تنفسی و اندام۹۰۱۶۳۵
هر جلسه۵۹۵,۵۰۰۲/۵فیزیوتراپی تنفسی۹۰۱۶۳۶
هر جلسه۴۴۸,۵۰۰۲فیزیوتراپی اندام

۹۰۱۶۴۰

تعرفه بخش دولتی سال ۱۴۰۲ بخش سرپایی

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۴۸۸/ت۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۲۰۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتک دار ۳۱۷,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۲ در بخش سرپایی بیمارستان دولتی

تعداد نواحی مورد درمانهزینه هر جلسه آزاد * فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعیهزینه ارزیابی یک دوره درمانی
یک ناحیه۶۷۲,۶۰۰۳۸۴,۶۹۰۱۰۴,۷۰۰
دو ناحیه۱,۰۸۳,۹۰۰۵۰۸,۰۸۰۱۰۴,۷۰۰
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی تخصصی پا بعد از جراحی پارگی تاندون آشیل
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟
 • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.
 • ** در صورت استفاده توامان از ماساژ یا درمان های دستی علاوه بر تمرین درمانی در یک جلسه ، می توان مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۲۶۱,۳۰۰ ریال) را به مبالغ جدول فوق اضافه نمود.

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۲ در بخش سرپایی بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
 ۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵۱,۲۳۷,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات لگن ، پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری ۶/۵ ۱,۵۳۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک ۶/۵ ۱,۵۳۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱ ۲۸۲,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۲۵حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) CPM ۱ ۲۸۲,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸ ۲۱۸,۸۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲ماساژ ۱/۳ ۲۶۱,۳۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۰آب درمانی ۳/۵ ۸۷۷,۵۰۰هر جلسه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی ۱/۳۲۶۱,۳۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۱,۰۳۶,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۰شاک ویو ۴/۵۱,۱۹۴,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲/۵ ۶۱۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۷۱۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن ۱/۷۵ ۴۶۷,۷۵۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۸۰مگنت ۳ ۷۱۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۹۰تیپینگ ۲/۲ ۵۰۰,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲ ۲۸۷,۶۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۶۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۱/۵ ۳۵۹,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه *** ۳/۵ ۷۰۳,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه *** ۵۱,۰۰۵,۰۰۰هر جلسه

*** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو اوستئوپاتیک مصوب پاییز ۱۴۰۱ فیزیوتراپیست های مقطع دکترا صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

تعرفه بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۲

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۶۴۳/ت۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۹۲,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتک دار ۱,۰۷۴,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

این مطلب را مطالعه فرمایید:
درمان واژینیسموس

تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ در درمانگاه خیریه و موقوفه

تعداد نواحی مورد درمانهزینه هر جلسه آزاد * فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعیهزینه ارزیابی یک دوره درمانی **
یک ناحیه۱,۵۸۵,۲۰۰۱,۲۹۷,۲۹۰۲۷۴,۴۰۰
دو ناحیه ***۲,۶۶۰,۸۰۰۲,۰۸۴,۹۸۰۲۷۴,۴۰۰
 • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام ماساژ یا درمان های دستی مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) را به مبالغ جدول فوق اضافه نمود.
 • ** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
 • *** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می شود.

تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ در بخش بیمارستان خیریه و موقوفه به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
 ۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵۳,۳۲۴,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات لگن ، پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری ۶/۵ ۳,۹۱۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک ۶/۵۳,۹۱۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۸۶۹,۴۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۲۵حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) CPM ۱۸۶۹,۴۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۶۵۴,۶۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲ماساژ ۱/۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۰آب درمانی ۳/۵۲,۳۹۵,۰۰۰هر جلسه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی ۱/۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۲,۹۳۲,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۰شاک ویو ۴/۵۳,۴۶۹,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲/۵۱,۶۶۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳۱,۸۵۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن ۱/۷۵۱,۳۶۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۱,۸۵۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۹۰تیپینگ ۲/۲۱,۲۰۳,۴۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲ ۷۴۳,۲۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۶۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۱/۵ ۹۲۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه *** ۳/۵۱,۳۷۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه *** ۵۱,۹۶۰,۰۰۰هر جلسه

*** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز ۱۴۰۱ فیزیوتراپیست های مقطع دکترا صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

این مطلب را مطالعه فرمایید:
نحوه درمان فیزیوتراپی با دستگاه التراسوند

تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۶ سال اخیر

شرح درمان۱۴۰۲۱۴۰۱۱۴۰۰۱۳۹۹۱۳۹۸۱۳۹۷
آموزش بیوفیدبک۳,۷۰۲,۰۰۰۲,۷۸۵,۰۰۰۲,۱۱۹,۰۰۰۱,۳۷۳,۰۰۰۱,۲۰۲,۰۰۰۱,۲۰۲,۰۰۰
بیوفیدبک کف لگن۴,۲۹۰,۰۰۰۳,۲۷۵,۵۰۰۲,۵۳۴,۵۰۰۱,۷۱۳,۲۰۰۱,۵۲۶,۰۰۰۱,۵۲۶,۰۰۰
نوروفیدبک۴,۲۹۰,۰۰۰۳,۲۷۵,۵۰۰۲,۵۳۴,۵۰۰۱,۷۱۳,۲۰۰۱,۵۲۶,۰۰۰۱,۵۲۶,۰۰۰
لیزر کم توان۱,۰۰۱,۷۰۰۷۲۹,۵۰۰۵۳۳,۹۰۰۳۱۰,۴۵۰۲۵۸,۷۰۰۲۵۸,۷۰۰
دستگاه CPM۱,۰۰۱,۷۰۰۷۲۹,۵۰۰۵۳۳,۹۰۰۳۱۰,۴۵۰۲۵۸,۷۰۰۲۵۸,۷۰۰
مطابق محتوای کد ۹۰۰,۹۰۰۶۹۱,۱۰۰۲۹۴,۸۴۰  
دیاترمی۷۴۹,۱۰۰۵۴۹,۱۰۰۴۰۵,۱۰۰۲۴۱,۱۹۰۲۰۳,۳۰۰۲۰۳,۳۰۰
آب درمانی۲,۶۷۸,۵۰۰۲,۰۰۷,۰۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰   
تکنیک دستی | تمرین درمانی۵۰۹,۶۰۰۴۲۵,۱۰۰۳۶۰,۱۰۰۲۹۴,۸۴۰۲۸۰,۸۰۰۲۸۰,۸۰۰
ماساژ۵۰۹,۶۰۰۴۲۵,۱۰۰۳۶۰,۱۰۰۲۹۴,۸۴۰۲۸۰,۸۰۰۲۸۰,۸۰۰
لیزر پر توان۳,۳۱۰,۰۰۰۲,۴۵۸,۰۰۰۱,۸۴۲,۰۰۰۱,۱۴۶,۲۰۰۹۸۶,۰۰۰۹۸۶,۰۰۰
شاک ویو۳,۹۴۱,۵۰۰۲,۹۰۹,۰۰۰۲,۱۶۴,۰۰۰۱,۳۱۹,۳۵۰۱,۱۲۴,۵۰۰۱,۱۲۴,۵۰۰
اسکن استاتیک کف پا۱,۸۵۱,۰۰۰۱,۳۹۲,۵۰۰۱,۰۵۹,۵۰۰   
اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۲,۰۴۷,۰۰۰۱,۵۵۶,۰۰۰۱,۱۹۸,۰۰۰   
ویبراسیون کل بدن۱,۵۵۷,۰۰۰۱,۱۴۷,۲۵۰۸۵۱,۷۵۰۵۱۶,۴۰۰۴۳۹,۰۰۰۴۳۹,۰۰۰
مگنت۲,۰۴۷,۰۰۰۱,۵۵۶,۰۰۰۱,۱۹۸,۰۰۰۷۹۹,۹۰۰۷۰۹,۰۰۰۷۰۹,۰۰۰
تیپینگ۱,۲۹۷,۹۰۰۱,۰۰۶,۹۰۰۷۹۲,۹۰۰۵۵۸,۷۱۰۵۰۵,۷۰۰۵۰۵,۷۰۰
درای نیدلینگ۸۱۸,۸۰۰۶۲۲,۴۰۰۴۷۹,۲۰۰۳۱۹,۹۶۰۲۸۳,۶۰۰۲۸۳,۶۰۰
درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱,۰۲۳,۵۰۰۷۷۸,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰۳۹۹,۹۵۰۳۵۴,۵۰۰۳۵۴,۵۰۰
فیزیوتراپی در منزل۶,۴۳۷,۱۰۰۴,۷۱۰,۰۰۰۳,۹۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه ****۱,۳۷۲,۰۰۰     
درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه ****۱,۹۶۰,۰۰۰     

نمودار رشد هزینه های فیزیوتراپی در ۵ سال اخیر

سوالات متداول در مورد هزینه های فیزیوتراپی

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی عمومی یا جنرال چقدر است؟

 • تعداد نواحی مورد اشاره

  در نسخه ، به طور مثال : (فیزیوتراپی دست چپ و راست) در این حالت بنا به تشخیص فیزیوتراپیست ممکن است از دستگاه ها ، روشها و متدهای فیزیوتراپی ذیل استفاده گردد :

در این حالت نرخ فیزیوتراپی آزاد این نسخه بر اساس تعرفه مصوب به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ترموتراپی با دستگاه های امواج مادون قرمز و فراصوت +الکتروتراپی با استیمولاتور

+ تکنیک های دستی (مانورهای دستی)

که نحوه محاسبه مبلغ دو ناحیه فیزیوتراپی (دست ها) بدین صورت می باشد : 

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۷۴,۴۰۰ ریال

+  هزینه فیزیوتراپی ۲ ناحیه مبلغ : ۲,۸۸۷,۶۰۰ ریال

+ ۱ بار محاسبه قیمت کد ۹۰۱۶۶۲ مبلغ : ۵۰۹,۶۰۰ ریال


جمع مبالغ = ۳,۶۷۱,۶۰۰ ریال

پزشک متخصص در نسخه ، به طور مثال : (فیزیوتراپی و سوزن خشک برای کمر)

در این حالت قیمت فیزیوتراپی آزاد این نسخه به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ۱ واحد فیزیوتراپی جنرال

+ تکنیک های دستی (مانورهای دستی)

+ ۱ واحد درمان درای نیدلینگ

که نحوه محاسبه درمان مورد اشاره بدین صورت می باشد :

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۷۴,۴۰۰ ریال

+ هزینه فیزیوتراپی یک ناحیه مبلغ : ۱,۶۹۸,۶۰۰ ریال

+ ۱ بار محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۱۶۶۲ مبلغ : ۵۰۹,۶۰۰ ریال 

+ یک بار محاسبه قیمت کد خدمت فیزیوتراپی ۹۰۱۷۶۰ مبلغ : ۸۱۸,۸۰۰ ریال


جمع مبالغ = ۳,۳۰۱,۴۰۰ ریال

در این حالت هزینه فیزیوتراپی آزاد این نسخه به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ترموتراپی با دستگاه دیاترمی

+ دستگاه بایوفیدبک

که نحوه محاسبه درمان مورد اشاره بدین صورت می باشد :

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۷۴,۴۰۰ ریال

+ محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۱۶۴۶ مبلغ : ۷۴۹,۱۰۰ ریال

+ محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۰۱۳۰ مبلغ : ۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال


جمع مبالغ = ۵,۳۱۳,۵۰۰ ریال

هزینه فیزیوتراپی گردن چقدر است؟

هزینه اولین جلسه فیزیوتراپی گردن معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی قفل شدن فک چگونه محاسبه می شود؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی فک معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

هزینه جلسات فیزیوتراپی مچ دست چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی مچ دست معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان محاسبه میگردد.

 • در صورتیکه بیمار با درد شدید مچ دست مراجعه و تحمل شروع درمان نداشته باشد ، جهت کم کردن درد و التهاب مچ ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۳۳۱.۰۰۰ تومان می باشد.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی بعد از جراحی های متداول

فیزیوتراپی بعد از جراحی مچ دست و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های مچ دست بسیار موثر می باشد :

هزینه ده جلسه فیزیوتراپی شانه چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی شانه معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان محاسبه میگردد.

 • در صورتیکه بیمار با شکایت درد شدید شانه مراجعه نموده و تحمل ادامه درمان نداشته باشد ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان برای کم کردن درد و التهاب شانه اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۳۳۱.۰۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی شانه و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های شانه بسیار موثر می باشد :

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی کمر چقدر است؟

هزینه اولین جلسه فیزیوتراپی کمر معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان محاسبه میگردد. این مبلغ صرفاً بابت انجام فیزیوتراپی جنرال می باشد ، در صورتیکه در نسخه پزشک لیزر و تمرین درمانی تجویز شده باشد ، هزینه هر دستگاه به این مبلغ اضافه می گردد. بهای خدمات هر دستگاه را می توانید در جدول هزینه های خدمات با دستگاه های فیزیوتراپی ملاحظه فرمایید.

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی زانو چگونه محاسبه می شود؟

تعرفه اولین جلسه فیزیوتراپی زانو معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی مبلغ ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی زانو و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های زانو بسیار موثر می باشد :

  • در صورتیکه نیاز به CPM (دستگاه حرکت پسیو مداوم (کنترل و بازگردانی دامنه حرکتی مفاصل)) باشد بهای فیزیوتراپی با کد ۹۰۱۶۲۵ معادل مبلغ ۷۲۹,۵۰۰ ریال به قیمت فوق اضافه می گردد.

هزینه جلسات فیزیوتراپی مچ پا چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی مچ پا معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

 • در صورتیکه بیمار با درد شدید مچ پا مراجعه و تحمل شروع درمان نداشته باشد ، جهت کم کردن درد و التهاب مچ ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۳۳۱.۰۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی مچ پا و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های مچ پا بسیار موثر می باشد :

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی کف لگن چقدر است؟

تعرفه آزاد فیزیوتراپی کف لگن با دستگاه بایوفیدبک با معادل مبلغ ریالی کد خدمت قیمت مصوب فیزیوتراپی ۹۰۰۱۳۰ به مبلغ ۴۲۹,۰۰۰ تومان می باشد.

 • توجه : جلسه اول برای شروع این درمان نیاز به تهیه سنسور داخلی شخصی دارید که در زمان پذیرش قیمت آن را از همکاران ما استعلام بفرمایید.

آیا هزینه درمان فیزیوتراپی کف لگن تحت پوشش بیمه می باشد؟

خیر ، درمان کف لگن تابحال تحت پوشش بیمه نبوده و به صورت آزاد محاسبه می شود.

آیا هزینه فیزیوتراپی لگن با بیمه تکمیلی قابل پرداخت می باشد؟

بلی ، تا ۹۵ درصد هزینه های پرداختی فیزیوتراپی بایوفیدبک از طریق ارسال نامه و صورتحساب به شرکت های بیمه تکمیلی عودت می گردد.

۳ پاسخ

 1. برای درد شانه، شما می‌توانید به پزشک عمومی، متخصص فیزیوتراپی ورزشی، متخصص ارتوپدی، یا متخصص روماتولوژی مراجعه کنید. در مراجعه اولیه خود، پزشک عمومی ممکن است شما را به یک ‌پزشک متخصص مرتبط ارجاع دهد.

 2. با عرض سلام و خسته نباشید
  آیا فیزیوتراپی عادی در نسخه دکتر دستگاه لیزر را هم شامل می شود؟

  1. لیندا جان گرامی
   سلام و عرض ادب

   فیزیوتراپی یک ناحیه همانطور که در بالاتر عنوان شد مواردی مثل ترموتراپی (با چند روش) + الکتروتراپی با دستگاه های استیمولاتور و تمرین درمانی را شامل خواهد شد و متاسفانه فیزیوتراپی با دستگاه لیزر هزینه جداگانه ای دارد که در جدول بالا در کد خدمت ۹۰۱۶۶۵ لیزر پرتوان و ۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان ملاحظه می فرمایید.

   در صورتیکه به مشاوره بیشتری نیاز دارید با همکاران ما در تماس باشید.
   سلامت و سعادتمند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵/۵