علت کمر درد

درمان کمر درد با فیزیوتراپی

علت کمر درد چیست؟

دلایل و علت های زیادی برای بروز کمر دردهای حاد و مزمن وجود دارد.

بسیاری مواقع ستون فقرات بعلت ضعف عضلانی تحت تاثیر آسیب های شغلی قرار میگیرد حتی اگر شغل فرد سنگین نباشد.

هر گونه شغل و حرفه ای در کنار ضعف عضلات و نبود یک ثبات عضلاتی صحیح در مهره ها می تواند فرد را در دراز مدت و تکرار کارهای روزمره دچار آسیب ها و اختلالات ساختاری و عملکردی ستون فقرات نماید.

از دیدگاه فیزیوتراپیست ها اصلی ترین و بنیادی ترین علت ایجاد کمر دردها ، اختلال عملکرد و ضعف عضلات مهم مانند ارکتوراسپاینال ها ، اسپاینالیس ها ، مولتی فیدوس ها ، اینتر اسپاینالیس ها و روتاتورهای کمری میباشد.

نکته اصلی دیگر که در بسیاری مواقع حتی از دید متخصصین مخفی میماند ضعف عضلات شکم مانند رکتوس ابدومینوس ، مایل خارجی و داخلی شکم و مهمترین و کلیدی ترین آنها ، عضله عرضی شکم میباشد.

ضعف این عضلات باعث کاهش ثبات و قدرت ستون فقرات شده و با فشار بر روی ستون مهره ای مشکلاتی از جمله آرتروز مهره های کمری ، دیسک کمر ، گودی و صافی کمر ، بروز دردهای سیاتیک و سندروم پیریفورمیس ایجاد می کند.

درحال حاضر بسیاری از این مشکلات با فیزیوتراپی قابل درمان و کنترل هستند.