آرنج

بیماری های اختلالات دردهای جراحی های آرنج

فهرست مطالب بیماری ها ، اختلالات ، دردها و جراحی آرنج :

آناتومی

آناتومی آرنج

مجموعه آرنج و ساعد شامل سه استخوان و چهارمفصل است و مفاصل هومرواولنا و  هومرورادیال مفصل آرنج را تشکیل می‌دهند. حرکات خم شدن و باز شدن آرنج برای تنظیم طول عملکردی اندام فوقانی در فعالیت های مهمی همانند غذا خوردن، دست دراز کردن، پرتاب کردن و بهداشت شخصی به کار میرود.

رادیوس و اولنا در ساعد با هم مفصل میشوند و مفاصل رادیواولنای فوقانی و تحتانی را می سازند. این مفاصل امکان چرخش کف دست به سمت بالا و پایین بدون نیاز به حرکت مفصل شانه را میدهند. حرکت چرخش رو به بالا و رو به پایین می‌تواند به همراه و یا مستقل از حرکت خم شدن و باز شدن آرنج انجام شود. همکاری بین مفاصل آرنج و ساعد سبب افزایش دامنه وضعیت موثر دست می شوددر این قسمت راجع به آسیب های تاندونی ناحیه آرنج و گرفتگی های عصبی آن صحبت می کنیم .

اختلالات شایع در آرنج

آسیب تاندون خارجی آرنج یا آرنج تنیس بازان

آرنج تنیس بازان شایع‌ترین عارضه آرنج است که در حدود ۷ درصد تمام آسیب‌های ورزشی را شرنج تنیس بازان شایع‌ترین عارضه آرنج است که در حدود ۷ درصد تمام آسیب‌های ورزشی را شامل می‌شود این عارضه در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال بیشترین شیوع را دارد آرنج تنیس بازان به طورکلی تاندون های گروه اکستانسوری دست را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث التهاب آنها میشود شایع ترین عضله در تنیس البو خارجی عضله اکستانسور کارپی رادیالیس برویس است.

محل درد در آرنج تنیس بازان خارجی بر روی قسمت خارجی استخوان بازو در بالای آرنج است و ممکن است به قسمت پشتی ساعد و دست و شاید به انگشت های میانی و حلقه هم انتشار پیدا کند.

این افراد معمولاً در فعالیت‌هایی مانند گرفتن اشیا و یا ضربه بک هند در تنیس یا هرس کردن بوته ها دچار مشکل می شوند .

آرنج ، درد آرنج ، فیزیوتراپی آرنج ، تنیس البو

چگونگی درمان آرنج تنیس بازان با فیزیوتراپی

فیزیوتراپی برای درمان این بیماران موثرترین روش میباشد ، در فیزیوتراپی روند التهابی عضلات را از بین می‌رود و آموزش های لازم برای جلوگیری از التهاب مجدد به بیمار داده می شود.

با کمک دستگاه های جریان الکتریکی (تنس) ، التراسوند ، لیزر و غیره درد و التهاب بیمار کنترل می شود درای نیدلینگ و ورزش های کششی جهت آزاد سازی گرفتگی های عضلانی و ورزش های تقویتی برای افزایش  قدرت عضلات ، مناسب با شرایط بیمار داده میشود و در صورت نیاز اسپیلنت های استراحتی برای بیمار تجویز میشود.

در بعضی موارد استفاده از دستگاه شاک ویو توصیه میشود.

بستن بریس های مخصوص آرنج نیز تا حدی منجر به کاهش درد و التهاب می شود و از حرکاتی که منجر به درد میشود جلوگیری میکند.

تیپینگ توسط فیزیوتراپیست نیز یکی از روش های موثر در درمان تنیس البو یا همان آرنج تنیس بازان میباشد.

آرنج تنیس بازان ، درد آرنج ، التهاب آرنج ، فیزیوتراپی آرنج
درد و التهاب آرنج ، تنیس البو ، آرنج ، فیزیوتراپی آرنج
بریس آرنج ، فیزیوتراپی آرنج ، آرنج بند ، درد آرنج
ورزش آرنج ، درد آرنج ، فیزیوتراپی آرنج ، تنیس البو
فیزیوتراپی آرنج ، درد آرنج ، تیپینگ آرنج ،
فیزیوتراپی تخصصی آرنج ، درد آرنج

آسیب تاندون های داخلی آرنج یا تنیس البو داخلی یا آرنج گلف بازان

آرنج گلف بازان در ورزشهای تنیس (ضربه Forehand اشتباه) ، پرتاب کردن (فاز اشتباه) ، شنا (Pull Through اشتباه) ، گلف و در مشاغلی همانند نجاری که عمل تکراری یا پیچ کردن را انجام میدهند ایجاد می شوند.

این ضایعه در اثر میکروتروما های تکراری ناشی از نیروی کششی بیش از حد به گروه عضلات فلکسور که در قسمت داخلی بازو بالای آرنج اتصال دارند ایجاد می‌شود.

در این مشکل درد با حرکت مقاومتی خم کردن مچ دست و چرخش داخلی ساعد بیشتر می شود.

چگونگی درمان آرنج گلف بازان با فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در کلینیک برای درمان این بیماران موثرترین روش میباشد با کمک دستگاه های الکتروتراپی (تنس الکتریکی) ، دستگاه التراسوند (امواج فراصوت) ، لیزرتراپی و غیره درد و التهاب بیمار کنترل می شود ، درای نیدلینگ و ورزش های کششی جهت آزاد سازی گرفتگی های عضلانی و ورزش های تقویتی برای افزایش قدرت عضلات ، مناسب با شرایط بیمار داده میشود و در صورت نیاز اسپیلنت های استراحتی برای بیمار تجویز میشود.

فیزیوتراپی روند التهابی عضلات را کاهش می دهد و آموزش های لازم برای جلوگیری از التهاب مجدد به بیمار داده می شود.  

بستن بریس های مخصوص آرنج نیز تا حدی منجر به کاهش درد و التهاب می شود و از حرکاتی که منجر به درد میشود جلوگیری میکند.

تیپینگ توسط فیزیوتراپیست نیز یکی از روش های موثر در درمان آرنج گلف بازان میباشد.

در بعضی موارد استفاده از دستگاه شاک ویو توصیه میشود.

فیزیوتراپی تخصصی آرنج ، آرنج گلف بازان ، درد آرنج ، التهاب آرنج
بریس آرنج ، التهاب آرنج ، فیزیوتراپی آرنج ،
فیزیوتراپی آرنج ، ورزش آرنج ، درمان آرنج

آسیب تاندون های خلفی آرنج یا تنیس البو خلفی

تاندونیت عضله ترایسپس در محل اتصالش به آرنج به ندرت رخ می دهد اما زمانی که فرد عمل باز کردن بازو را در سرویس زدن تنیس سریع انجام می دهد یک کشش شدید و ناگهانی در این تاندون اتفاق می افتد که می تواند درد در حرکت بازکردن آرنج را تشدید کند.

تمامی این اختلالات از طریق فیزیوتراپی قابل درمان هستند فیزیوتراپی از طریق دستگاه های جریان الکتریکی (الکتروتراپی) ، التراسوند ، لیزر فیزیوتراپی و غیره درد و التهاب بیمار را کنترل می کند و با آموزش ورزش های کششی و قدرتی از بروز مجدد ضایعه پیشگیری می کند.

گیر افتادگی های اعصاب

 در آرنج عصب اولنا عصب رادیال و عصب مدین امکان گیر افتادگی در ناحیه آرنج را دارند که معمولاً این گیر افتادگی ها در اثر نشستن طولانی مدت استفاده بیش از حد از آرنج یا میکروتروما های تکراری که نیاز به تحمل وزن بر روی آرنج دارد اتفاق می افتد و یا اینکه اعصاب در قسمت های عبوری از بین عضلات دچار گیر افتادگی می‌شوند که درمان این مشکلات نیز از طریق فیزیوتراپی و کشش عصب و آزاد سازی عضلات امکان پذیر است .