درد تاندون داخلی آرنج (آرنج گلف بازان)

درمان درد تاندون داخلی آرنج با فیزیوتراپی

علت درد آرنج چیست؟

سندرم آرنج گلف بازان چیست؟

آرنج گلف بازان در ورزشهای تنیس (ضربه Forehand اشتباه ) ، پرتاب کردن (فاز اشتباه) ، شنا (Pull Through اشتباه) ، گلف و در مشاغلی همانند نجاری که عمل تکراری یا پیچ کردن را انجام میدهند ایجاد می شوند.

این ضایعه در اثر میکروتروما های تکراری ناشی از نیروی کششی بیش از حد به گروه عضلات فلکسور که در قسمت داخلی بازو بالای آرنج اتصال دارند ایجاد می‌شود و التهاب ایجاد شده باعث درد می شود.

در این مشکل درد با حرکت مقاومتی خم کردن مچ دست و چرخش داخلی ساعد بیشتر می شود.

بهترین درمان بیماری آرنج گلف بازان چیست؟

فیزیوتراپی برای درمان این درمانجویان بهترین و موثرترین روش میباشد.

فیزیوتراپی تخصصی آرنج ، آرنج گلف بازان ، درد آرنج ، التهاب آرنج
فیزیوتراپی آرنج ، ورزش آرنج ، درمان آرنج