آرتریت روماتوئید انگشتان

درمان آرتریت روماتوئید انگشتان با فیزیوتراپی

آرتریت روماتوئید چیست؟

یکی از شکل های تخریبی بیماری آرتریت روماتوئید تخریب غلاف اطراف تاندون های عضلات است ، این موضوع به مرور زمان سبب کاهش قدرت کششی بافت های همبند اطراف مفصل میشود.

بدون محدود کننده های طبیعی که توسط این بافت ها فراهم می شود ، نیروهای ناشی از تماس با محیط اطراف و به طور چشمگیری انقباض عضلانی می تواند در نهایت سبب تخریب یکپارچگی مکانیکی مفصل شود.

دفورمیتی های شایع انگشتان چگونه است؟

  • دفورمیتی zigzag شست
  • تخریب و دفورمیتی مفاصل بین انگشتان
  • دررفتگی مفاصل بین انگشتان
  • انحراف انگشتان
  • دفورمیتی زیگزاگ در انگشتان
  • دفورمیتی گردن قو Swan Neck Deformity
  • دفورمیتی بوتونیر Boutonniere Deformity

چگونگی درمان آرتریت روماتوئید انگشتان

بسیاری از این دفورمیتی ها و تخریب ها اگر در مراحل ابتدایی باشند میتوانند تا حدی با تکنیک‌های فیزیوتراپی بهتر شوند و در کل فیزیوتراپی از طریق تنس الکتریکی (استیمولاتور) ، تابش امواج فراصوت با دستگاه التراسوند ، تابش اشعه مادون قرمز ، لیزر فیزیوتراپی ، تمرین درمانی های پیشرفته و مکانوتراپی ، به کاهش درد و التهاب آنها در هر مرحله که باشند کمک میکند.

ولی اگر دفورمیتی ها در مراحل پیشرفته باشند حتما به عمل جراحی نیاز پیدا میکنند.