آرتروز مچ پا

درمان آرتروز مچ پا با فیزیوتراپی

آرتروز مچ پا چگونه ایجاد می شود؟

گاهی در اثر افزایش سن غضروف مفصلی مچ پا دچار ساییدگی و فرسودگی شده و در نهایت منجر به درد و التهاب می شود.

وزن زیاد ، ورزش هایی که مچ پا را بیش از حد درگیر میکنند و آسیب های مچ پا می توانند باعث بروز آرتروز در مچ پا شوند.

بهترین درمان آرتروز مچ پا چیست؟

بهترین راه درمان دردهای آرتروزی مچ از طریق فیزیوتراپی میباشد.

زیرا فیزیوتراپی درد بیمار را از طریق الکتروتراپی (تنس الکتریکی) ، تابش امواج التراسوند و لیزر درمانی ، کاهش می دهد و با ورزش های تقویتی و تعادلی از برگشت مجدد درد جلوگیری میکند.