آرتریت روماتوئید مچ پا

درمان آرتریت روماتوئید مچ پا با فیزیوتراپی

آرتریت روماتوئید مچ پا چیست؟

اگر سیستم ایمنی بدن دچار اختلال شده و به مفاصل آسیب وارد کند این بیماری به عنوان آرتریت روماتوئید شناخته می شود این بیماری معمولا مفاصل هر دوطرف بدن را تحت تاثیر قرار می دهد و احتمال آسیب هر دو مچ پا وجود دارد.

در این بیماری سیستم دفاع ایمنی بدن که باید بر علیه عوامل بیگانه وارد عمل شود ، خود بدن را بیگانه حساب کرده و به بدن حمله میکند.

درد، تورم و احساس سفتی و کرختی در انگشتان و پا ایجاد می شود.

بهترین راه درمان آرتریت روماتوئید مچ پا چیست؟