انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز (scoliosis)

درمان انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز با فیزیوتراپی

انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز چیست؟

اسکولیوز یکی از بیماری های ستون فقرات می باشد و معمولا در حین بلوغ به عنوان یک مشکل خودش را نشان می دهد و در خانم ها نسبت به آقایان شایع تر می باشد . اسکولیوز در مراحل اولیه معمولا درد ندارد و تشخیص آن مشکل می باشد ، اما کمی بعد که پیشرفت می کند ، هماهنگی شانه ها و لگن بهم میخورد و در یک سطح قرار نمیگیرند و قابل تشخیص است.

در بعضی افراد این مشکل ، با کمر درد مزمن یا افتادگی شانه ها خودش را نشان میدهد .

درمان انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز چیست؟

روش درمان این اختلال ، براساس میزان قوس ، سن بیمار ، ظرفیت تنفسی و مدل انحرافات با معاینه در کلینیک فیزیوتراپی مشخص میشود.

در مراحل خفیف تا متوسط این بیماری ، درمان های غیرجراحی و فیزیوتراپی بهترین و موثرترین درمان می باشد.

تجویز بریس ، ارتز و حرکات ورزشی اختصاصی همراه با الکتروتراپی برای درمان این بیماران انجام می شود.

در فیزیوتراپی عضلات ضعیف شده باید تقویت شوند و عضلات کوتاه شده تحت کشش قرار گیرند تا هماهنگی ایجاد شود.