درمان زانو درد با فیزیوتراپی

فهرست مطالب درمان زانو درد با فیزیوتراپی :

علت درد زانو چیست؟

زانو درد به علت های بسیار زیادی که اکثر آنها باعث اختلال در ساختار بیومکانیکی مفصل است ایجاد می شود.

 ارتباط عملکردی قوی میان مفاصل زانو ، لگن و مچ پا وجود دارد ، زیرا اکثر عضلاتی که از زانو می گذرند.

از هر کدام از مفاصل لگن و مچ پا نیز عبور می‌کنند و به همین دیل زانو از نظر بیومکانیکی عملکرد بسیار مهمی دارد که در هماهنگی بسیار کلیدی و مهمی با مفصل لگن و مچ پا می باشد. 

به هم خوردن این راستای بیومکانیکی بعلت ضعف عضلات ، نرمی غضروفی ، اختلال در عملکرد رباط ها یا مینیسک ها بعلت پارگی یا آسیب آنها ، آسیب سطوح مفصلی و غیره می تواند باعث بروز درد در مفصل زانو شود. 

بسیاری از مشکلات و اختلالات زانو با انجام فیزیوتراپی قابل درمان و پیشگیری میباشد.

فیزیوتراپی تخصصی اختلالات و بیماری های زانو چگونه است؟

بیماری ها و دردهای شایع زانو

برای مطالعه دقیق دردها ، بیماری ها و اختلالات زانو بر روی تصاویر زیر کلیک فرمایید.

جراحی های شایع زانو

جراحی های متداول زانو و درمان تکمیلی فیزیوتراپی را در بخش ذیل مشاهده می فرمایید :