درمان انحراف کشکک زانو با فیزیوتراپی
انحراف کشکک زانو ، انحراف زانو ، زانو ضربدری ، زانو پرانتزی ، درمان زانو درد ، درمان انحراف زانو

علت انحراف کشکک زانو چگونه است؟

یک وضعیت چرخش کشکک است که در آن قطب بالایی داخلی کشکک رو به سمت داخل است در حالی که قطب پایینی آن رو به سمت خارج است این وضعیت غیرطبیعی ممکن است در هر دو زانو وجود داشته باشد و ممکن است نشانه افزایش چرخش استخوان ران یا چرخش داخلی استخوان ساق پا باشد.

به این حالت لوچی پتلا (Crossed Eyed Or Squinting) (پاتلا رو به سمت داخل است) گفته می شود.

یک وضعیت بالا قرار گرفته و رو به خارج جابجا شده کشکک وجود دارد که در آن کشکک رو به سمت بالا و خارج میباشد.

 بلند بودن غیر طبیعی لیگامان متصل به کشکک ممکن است مسئول بالاتر قرار گرفتن آن نسبت به حالت نرمال باشد.

 چرخش خارجی استخوان ران یا ساق ممکن است دلیل این وضعیت باشد به این حالت کشکک چشم ملخی (Grasshopper-Eye Patella) گفته می شود.

بهترین درمان انحراف کشکک زانو چیست؟

هر دو این وضعیت ها از طریق فیزیوتراپی توسط مدالیته ها مانند التراسوند ، الکتروتراپی ، ماساژ درمانی بهبود می یابند.

استفاده از بریس و انجام تکنیک های تیپینگ ، جهت کاهش درد و اصلاح وضعیت مفصل زانو نیز بسیار موثر هستند.