تعریف درد در فیزیوتراپی

تعریف انواع درد قابل درمان در فیزیوتراپی

فهرست مطالب در خصوص تعریف انواع درد :

تعریف درد

درد چیست؟

دَرد نوعی احساس نا خوشایند و نامطلوب که عموماً منشاء تحرکی شدید و آسیب زا یا آسیب رسان است.

درد حامل نوعی پیام ویژه از طرف انواع خاصی از اعصاب بدن است که به منظر دانشمندان جهت محفوظ ماندن (پایداری) ، تکامل و حفاظت به سمت مغز صادر می شود.

انجمن بین المللی مطالعه درد (درد شناسی) تعریفی که از درد دارد این چنین است :

” درد در واقع یک تجربه عاطفی عجیب یا حسی ناخوشایند مرتبط با آسیب دیدگی بالقوه یا فیزیکی در بافت زنده یا شبیه به آن می باشد. “

 • درد یکی از اولین حس های تلخ قابل تجربه آدمیزاد است :

احساس سوختگی ناشی از سرد بودن اتاق عمل یا محل زایمان مادر یکی از نخستین تجربیات احساسی شبیه درد برای نوزاد انسان است چرا که اختلاف دمایی در حدود ۲۵ درجه سانتی گراد پس از چند ماه حس شوک را به او وارد می کند.

درد احساس رایجی است که در پی تجربه سوختن پوست ، ایجاد زخم یا بریدن پوست ، نیشگون ، ضربات ناگهانی به سر یا لغرش مفصل آرنج بر روی میز و حالات دیگر ایجاد و باعث بروز خلق نامطلوب می گردد.

درد انسان را به فرار از قرارگیری در شرایط تکرار شده در تجربه تلخ قبلی وا داشته تا ابتدا آسیب قبلی بهبود و از آسیب بدنی جدید دور و در آینده در شرایط خطرناک بالقوه احتیاط بیشتری برای پیشگیری از تجربه مخرب نماید.

درد در نتیجه تحریک نوسیسپتیو ( سلول گیرنده حس درد : Nociceptor ) در سیستم عصبی محیطی یا آسیب یا خرابی در سیستم عصبی مرکزی است.  مسئله عجیبی عنان شده که درد ناحیه چپ بدن، رابطه مستقیم با خاریدن پشت دارد.

اکثر غریب به اتفاق دردها بلافاصله بعد از تحریک دردناک ناپدید و بدن التیام می‌یابد ، و بعضی اوقات هم در شزایطی خاص حتی با عدم تحریک خارجی و بهبود در ظاهر بدن ، درد ادامه یافته و گاهی درد ناشی به دلیل شرایط غیر قابل تشخیص ، آسیب وارده افزایش می‌یابد.

درد بیشترین انگیزه مشاوره های پزشکی است چون با عنصر بسیار مهمی در زندگی افراد تحت عنوان کیفیت زندگی تداخل دارد. 

به مجموعه پیام های عصبی بازگشتی از موضع آسیب دیده اصطلاحاً درد گفته می شود.

در زبان عادی و به عقیده بنده درد پیامی است که شما را آگاه میکند ارگانی از بدن دچار اختلال شده و شما باید مراقبت و حمایت بیشتری از بدن خود داشته باشید.

زمانی که یک پیام درد ایجاد میشود آلارمی است مبنی بر اینکه قسمتی از بدن شما آسیب دیده و نیاز به توجه بیشتر و درمان دارد تا این درد و التهاب کاهش یابد.

درد حاد چیست؟

برای اینکه بدانیم درد حاد چیست لازم است نخست معنی واژه “حاد” را بدانیم.

حاد به زیان یونانی یعنی سوزن که به شدت درد اشاره دارد.

درد حاد معمولاً همراه با زخم یا بیماری است. درد حاد ممکن است در یک آن شروع (مثل برخورد زانو به جسم سخت ، فرو رفتن سوزن به پوست یا برخورد نیش حشرات) یا روزها و هفته‌ها ادامه داشته باشد (مثل شکست استخوان ، پارگی پوست و سوختگی) لذا هنگامی که شخصی به این نوع درد گرفتار می‌شود محل دقیق آسیب را می داند دقیقاً می‌داند که چه محلی آسیب دیده‌است و این موضوع می‌تواند طولانی بودن اختلال یا بیماری را در بر داشته باشد.

درد قابل شناسایی در فیزیوتراپی و سنجش میزان آن

درد در فیزیوتراپی چه مفهومی داشته و میزان آن چگونه سنجیده می شود؟

تقریباً ۹۵ درصد مراجعین یا درمانجویان در کلینیک فیزیوتراپی افرادی هستند که با شکایت از درد در یک ناحیه خاص مراجعه می کنند ، لذا بعد از ارزیابی اولیه فیزیوتراپیست از ایشان درخواست می کند که به میزان درد خود (به لحاظ توانایی تحمل) از ۱ تا ۱۰ نمره ای اختصاص دهند و همین نمره در پرونده درج و ابتدای هر جلسه درمان این میزان درد با جلسات قبلی مقایسه می گردد.

تقسیم بندی انواع درد ها به لحاظ سبک پیام عصبی

تقسیم بندی انواع دردهای قابل درمان با فیزیوتراپی به ترتیب صعودی سبک ارسال پیام عصبی :

 • دردهای سطحی
 • دردهای عمقی
 • دردهای تیرکشنده
 • دردهای عصبی
 • دردهای متناوب
 • دردهای مستمر
 • دردهای حرکتی
 • دردهای موقعیتی

تقسیم بندی انواع درد های قابل درمان با فیزیوتراپی

تقسیم بندی انواع دردهای قابل درمان با فیزیوتراپی به ترتیب صعودی میزان ارسال پیام اثر عصبی :

 • اسپاسم و گرفتگی
 • کوفتگی و ضرب دیدگی
 • خراشیدگی یا ساییدگی
 • التهاب و تورم
 • اختلال عصبی
 • شل شدن یا رها شدگی
 • دررفتگی یا رهاشدگی
 • پوکی استخوان
 • شکستگی یا خرد شدگی
 • پارگی یا آسیب بافتی
 • قطع عضو

تقسیم بندی انواع درد ها بر اساس میزان شیوع در اعضای داخلی بدن

تقسیم بندی انواع دردهای قابل درمان با فیزیوتراپی به ترتیب میزان انتشار (از کم به زیاد) آن در اعضای داخلی بدن :

 • عضله یا ماهیچه
 • تاندون یا لیگامان
 • مفصل و محل اتصال استخوان ها
 • اسکلت یا استخوان
 • عصب
 • پوست

تقسیم بندی انواع درد ها بر اساس شیوع در اندامها