تعاریف و اصطلاحات فیزیوتراپی

اصطلاحات فیزیوتراپی

پزشکان و متخصصان بیماری های ارتوپدی و درمانگران طب فیزیکی به صورت عمومی در نوشتن نسخه فیزیوتراپی خود از اصطلاحات پزشکی خاص استفاده می کنند. این واژه ها و اختصارات برای عموم جامعه و افرادی که در حرفه پزشکی نیستند ممکن است اغلب نامفهوم و گیج کننده باشند لذا بر آن شدیم که یک بار برای همیشه به این سردرگمی پایان دهیم و تمام این واژه ها را با معانی آن در این بخش منتشر کنیم.

دانستن این اصطلاحات و توجه به مفهوم آنها می تواند به درمانجو کمک کند تا متوجه شود که چه نوع متدها و تکنیک های فیزیوتراپی در نسخه نوشته شده و پزشک از فیزیوتراپیست چه درخواستی داشته است تا بهتر بتواند به روند درمان اشراف داشته باشد.

در زیر لیست مختصری از اصطلاحات معمول فیزیوتراپی آورده شده است. بیمار همچنین ممکن است اختصارات و جزئیات دیگری نیز بر روی نسخه فیزیوتراپی خود ببینید که در بخش اختصارات فیزیوتراپی به آن خواهیم پرداخت.