فرم استخدام

ارسال اطلاعات

خواهشمند است جهت تسریع در بررسی ، اطلاعات فرم ذیل را به (فارسی) تکمیل نمایید.

اعلام نیاز نیروی انسانی

برای اطلاع از شرایط ردیف های شغلی مورد نیاز ، همچنین شرایط کلینیک ، به صفحه دعوت به همکاری مراجعه فرمایید.