اعزام فیزیوتراپیست به منزل

فیزیوتراپی در منزل

با عنایت به کهولت سن یا ناتوانی برخی از بیماران جهت مراجعه به کلینیک و همچنین درخواستهای مکرر همراهان محترم مبنی بر هوم ویزیت یا معالجه بیماران در محل زندگی آنان ، این کلینیک با بهره گیری از ارتباط با شبکه بزرگ همکاران فیزیوتراپیست با تخصصهای مختلف اقدام به اعزام فیزیوتراپیست به منزل نموده است ، لذا در صورت نیاز ، مشخصات ، شرایط بیمار و همچنین تجویز دکتر معالج را از طریق شماره تلفن ۴۴۷۰۶۶۲۸ به اطلاع همکاران پذیرش ما برسانید تا در اسرع وقت هماهنگی های لازم در این خصوص انجام پذیرد.

هوم ویزیت

در صورتیکه بیمار نیاز به مراقبت هر روزه یا دائمی داشته باشد ، دستگاه فیزیوتراپی خانگی تهیه و تحویل فیزیوتراپیست ، سرپرست ، پرستار یا اعضای خانواده گردیده و ضمن آموزش به ایشان به صورت منظم وضعیت بیمار مورد پایش قرار گرفته و گزارش وضعیت بهبود بیمار هر جلسه جمع آوری و برای مراحل بعدی درمان به کلینیک ارسال خواهد گردید.