تخصص های ما

فیزیوتراپی تخصصی کف لگن

  • آمار بهبودی بیماران این کلینیک در نوع خود به عنوان مرجعی جهت ارائه مقالات به جامعه دانشگاهی در حال بررسی و مطالعه می باشد.
  • بسیاری از دستگاه های بایوفیدبک موجود در کشور توسط این کلینیک مورد آزمایش های متعدد و متنوع قرار گرفته و سپس بهترین و برترین دستگاه ها از نظر اثربخشی درمانی و کارایی انتخاب شده اند.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیلم رضایت بیماران
نمای کلی عضلات کف لگن