گواهینامه ها | مدارک تخصصها

پروانه ها ، گواهینامه ها و مدارک کلینیک

در این بخش پروانه های بهره برداری کلینیک فیزیوتراپی ، پروانه مسئول فنی مرکز (فیزیوتراپیست) و همچنین گواهینامه ها و مدارک مرتبط با تخصص ها ، حضور در کارگاه ها و دوره های آموزش تکمیلی ایشان را ملاحظه می فرمایید.

با کلیک بر روی هر گواهی می توانید از اعتبار آن آگاه شوید.