تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲

مقدمه

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۲

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۵۱۴/ت۶۱۰۳۵ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۹۲,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۱,۲۶۳,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

خصوصی

نرخ رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ در کلینیک خصوصی

شرح خدمات هزینه هر جلسه آزاد * (ریال) فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعی (ریال) هزینه ارزیابی  یک دوره درمانی ** (ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی ۱,۶۹۸,۶۰۰ ۱,۴۱۰,۶۹۰ ۲۷۴,۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی ۲,۸۸۷,۶۰۰ ۲,۳۱۱,۷۸۰ ۲۷۴,۴۰۰
سه ناحیه درمانی ۴,۰۷۶,۶۰۰ ۳,۲۱۲,۸۷۰ ۲۷۴,۴۰۰
چهار ناحیه درمانی ۵,۲۶۵,۶۰۰ ۴,۱۱۳,۹۶۰ ۲۷۴,۴۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.

** در جلسه اول فیزیوتراپی ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

مهم : فیزیوتراپیست برای ویزیت و مشاوره بیماران (بدون انجام درمان فیزیوتراپی) می تواند تعرفه ویزیت کارشناسان پروانه دار (مقطع کارشناسی ۶۲۰,۰۰۰ ریال ، کارشناسی ارشد ۷۳۰,۰۰۰ ریال و PHD فیزیوتراپی مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال) را دریافت نماید.

به تفکیک

نرخ رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۰۱۳۰بیوفیدبک با هر روشی۵۳,۷۰۲,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک عضلات کف لگن (آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG)۶.۵۴,۲۹۰,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۴,۲۹۰,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۱,۰۰۱,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵دستگاه CPM۱۱,۰۰۱,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۷۴۹,۱۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۲,۶۷۸,۵۰۰هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۳,۳۱۰,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۳,۹۴۱,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۸۵۱,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۲,۰۴۷,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۱,۵۵۷,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۲,۰۴۷,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۱,۲۹۷,۹۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۸۱۸,۸۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۱,۰۲۳,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه ****۳.۵۱,۳۷۲,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه ****۵۱,۹۶۰,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را مطالعه فرمایید:
تنگی کانال نخاعی

**** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز سال ۱۴۰۱ ، فیزیوتراپیست های مقطع دکتری صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

توجه فرمایید : ممکن است با نظر فیزیوتراپیست درمان شما با تغییراتی مواجه گردد.

قیمت فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲
تصویر نامه تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲
آزاد

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ به صورت آزاد

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، به صورت آزاد مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

با بیمه

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ با دفترچه بیمه سلامت

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ  ۱۴۱,۰۶۹ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ با دفترچه تامین اجتماعی

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۴۱,۰۶۹ تومان می باشد.

فایل

دانلود فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی

جهت دانلود لیست نرخ های فیزیوتراپی به صفحه فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی مصوب انجمن فیزیوتراپی ایران مراجعه فرمایید.

دولتی بستری

تعرفه فیزیوتراپی بستری در بخش دولتی سال ۱۴۰۲

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۴۸۸/ت۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۲۰۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی ۲۹۴,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ بستری در بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

توضیحات مبلغ (ریال) ضریب کد شرح کد کد ملی خدمت
به ازای هر دوره درمان ۱۴۰,۷۰۰ ۰/۷ ارزیابی ۹۰۱۶۲۰
هر جلسه ۹۹۰,۰۰۰ ۴ فیزیوتراپی تنفسی و اندام ۹۰۱۶۳۵
هر جلسه ۵۹۵,۵۰۰ ۲/۵ فیزیوتراپی تنفسی ۹۰۱۶۳۶
هر جلسه ۴۴۸,۵۰۰ ۲ فیزیوتراپی اندام

۹۰۱۶۴۰

دولتی سرپایی

تعرفه بخش دولتی سال ۱۴۰۲ بخش سرپایی

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۴۸۸/ت۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۲۰۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتک دار ۳۱۷,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۲ در بخش سرپایی بیمارستان دولتی

تعداد نواحی مورد درمانهزینه هر جلسه آزاد * فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعیهزینه ارزیابی یک دوره درمانی
یک ناحیه۶۷۲,۶۰۰۳۸۴,۶۹۰۱۰۴,۷۰۰
دو ناحیه۱,۰۸۳,۹۰۰۵۰۸,۰۸۰۱۰۴,۷۰۰
  • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.
  • ** در صورت استفاده توامان از ماساژ یا درمان های دستی علاوه بر تمرین درمانی در یک جلسه ، می توان مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۲۶۱,۳۰۰ ریال) را به مبالغ جدول فوق اضافه نمود.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی تخصصی بعد از جراحی شانه (تاندون های روتاتورکاف)

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۲ در بخش سرپایی بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
 ۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵۱,۲۳۷,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات لگن ، پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری ۶/۵ ۱,۵۳۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک ۶/۵ ۱,۵۳۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱ ۲۸۲,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۲۵حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) CPM ۱ ۲۸۲,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸ ۲۱۸,۸۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲ماساژ ۱/۳ ۲۶۱,۳۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۰آب درمانی ۳/۵ ۸۷۷,۵۰۰هر جلسه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی ۱/۳۲۶۱,۳۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۱,۰۳۶,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۰شاک ویو ۴/۵۱,۱۹۴,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲/۵ ۶۱۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۷۱۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن ۱/۷۵ ۴۶۷,۷۵۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۸۰مگنت ۳ ۷۱۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۹۰تیپینگ ۲/۲ ۵۰۰,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲ ۲۸۷,۶۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۶۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۱/۵ ۳۵۹,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه *** ۳/۵ ۷۰۳,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه *** ۵۱,۰۰۵,۰۰۰هر جلسه

*** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو اوستئوپاتیک مصوب پاییز ۱۴۰۱ فیزیوتراپیست های مقطع دکترا صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

خیریه | موقوفه

تعرفه بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۲

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۶۴۳/ت۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۹۲,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتک دار ۱,۰۷۴,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ در درمانگاه خیریه و موقوفه

تعداد نواحی مورد درمانهزینه هر جلسه آزاد * فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعیهزینه ارزیابی یک دوره درمانی **
یک ناحیه۱,۵۸۵,۲۰۰۱,۲۹۷,۲۹۰۲۷۴,۴۰۰
دو ناحیه ***۲,۶۶۰,۸۰۰۲,۰۸۴,۹۸۰۲۷۴,۴۰۰
  • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام ماساژ یا درمان های دستی مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) را به مبالغ جدول فوق اضافه نمود.
  • ** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
  • *** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می شود.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
درمان عدم لذت جنسی

تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲ در بخش بیمارستان خیریه و موقوفه به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
 ۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵۳,۳۲۴,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات لگن ، پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری ۶/۵ ۳,۹۱۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک ۶/۵۳,۹۱۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۸۶۹,۴۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۲۵حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) CPM ۱۸۶۹,۴۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۶۵۴,۶۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲ماساژ ۱/۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۰آب درمانی ۳/۵۲,۳۹۵,۰۰۰هر جلسه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی ۱/۳۵۰۹,۶۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۲,۹۳۲,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۰شاک ویو ۴/۵۳,۴۶۹,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲/۵۱,۶۶۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳۱,۸۵۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن ۱/۷۵۱,۳۶۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۱,۸۵۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۹۰تیپینگ ۲/۲۱,۲۰۳,۴۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲ ۷۴۳,۲۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۶۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۱/۵ ۹۲۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه *** ۳/۵۱,۳۷۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه *** ۵۱,۹۶۰,۰۰۰هر جلسه

*** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز ۱۴۰۱ فیزیوتراپیست های مقطع دکترا صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

سوالات متداول
پرسش و پاسخ

در ادامه پرسش های مرسوم آمده است که ممکن است بیماران در مورد هزینه فیزیوتراپی خود داشته باشند :

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، به صورت آزاد در کلینیک فیزیوتراپی خصوصی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۴۱,۰۶۹ تومان می باشد.

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ ۱۴۱,۰۶۹ تومان می باشد.

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۲ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، در بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی مبلغ  ۱۰۸,۴۲۰ تومان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش تعرفه فیزیوتراپی سال جاری مراجعه فرمایید.