تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۲

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۵۱۴/ت۶۱۰۳۵ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۹۲,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۱,۲۶۳,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

نرخ رسمی فیزیوتراپی در کلینیک خصوصی

شرح خدماتهزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی۱,۶۹۸,۶۰۰۱,۴۱۰,۶۹۰۲۷۴,۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی۲,۸۸۷,۶۰۰۲,۳۱۱,۷۸۰۲۷۴,۴۰۰
سه ناحیه درمانی۴,۰۷۶,۶۰۰۳,۲۱۲,۸۷۰۲۷۴,۴۰۰
چهار ناحیه درمانی۵,۲۶۵,۶۰۰۴,۱۱۳,۹۶۰۲۷۴,۴۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

مهم : فیزیوتراپیست برای ویزیت و مشاوره بیماران (بدون انجام درمان فیزیوتراپی) می تواند تعرفه ویزیت کارشناسان پروانه دار (مقطع کارشناسی ۶۲۰,۰۰۰ ریال ، کارشناسی ارشد ۷۳۰,۰۰۰ ریال و PHD فیزیوتراپی مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال) را دریافت نماید.

نرخ رسمی فیزیوتراپی بخش خصوصی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمت شرح درمان ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۰۰۱۳۰ آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵ ۳,۷۰۲,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۵ آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG ۶.۵ ۴,۲۹۰,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۷ نوروفیدبک ۶.۵ ۴,۲۹۰,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان ۱ ۱,۰۰۱,۷۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵ حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) با دستگاه CPM ۱ ۱,۰۰۱,۷۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ تکنیک های درمانی دستی ۱.۳ ۵۰۹,۶۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۴۶ دیاترمی ۰.۸ ۷۴۹,۱۰۰ هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ ماساژ ۱.۳ ۵۰۹,۶۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۶۰ آب درمانی ۳.۵ ۲,۶۷۸,۵۰۰ هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵ لیزر پر توان ۴ ۳,۳۱۰,۰۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰ شاک ویو ۴.۵ ۳,۹۴۱,۵۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵ اسکن استاتیک کف پا ۲.۵ ۱,۸۵۱,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۶ اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۲,۰۴۷,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ ویبراسیون کل بدن ۱.۷۵ ۱,۵۵۷,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۸۰ مگنت ۳ ۲,۰۴۷,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۲.۲ ۱,۲۹۷,۹۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰ درای نیدلینگ | سوزن خشک ۱.۲ ۸۱۸,۸۰۰ هر جلسه
۹۰۱۷۶۵ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱.۵ ۱,۰۲۳,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۷۹۵ درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه **** ۳.۵ ۱,۳۷۲,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۸۰۰  درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه **** ۵ ۱,۹۶۰,۰۰۰ هر جلسه
این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
درآمد فیزیوتراپی چقدر است ؟

**** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز سال ۱۴۰۱ ، فیزیوتراپیست های مقطع دکتری صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

توجه فرمایید : ممکن است با نظر فیزیوتراپیست درمان شما با تغییراتی مواجه گردد.

قیمت فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲
تصویر نامه تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲