فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۷ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۷

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۵۳۰۳/۱۳۸۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ضریب ک تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۱۶۰۰۰ ریال و جزء فنی ۲۲۱۴۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

کد درمان شرح درمان ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۰۱۶۴۶ دیاترمی  ۰.۸ ۱۷,۵۵۰ هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ تمرین درمانی ۱.۳ ۲۸۰,۸۰۰ هرجلسه
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان  ۱ ۲۱,۹۸۷ هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۲۵ بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM ۱ ۲۱,۹۸۷ هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۵ لیزر پر توان  ۴ ۸۷,۴۸۰ هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۸۰ مگنت  ۳ ۶۵,۳۴۰ هرجلسه
۹۰۱۷۶۰ درای نیدلینگ  ۱.۲ ۲۶,۱۳۶ هرجلسه
۹۰۱۷۶۵ درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی  ۱.۵ ۳۲,۶۷۰ هرجلسه
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۲.۲ ۴۷,۷۹۰ هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ ماساژ درمانی ۱ ۱۵۰,۰۰۰ هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ ویبراتور ۱.۷۵ ۳۸,۳۴۰ هرجلسه
۹۰۱۶۷۰ شاک ویو ۴.۵ ۹۸,۵۵۰ هرجلسه/هرناحیه
۹۰۰۱۳۰ آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵ ۱۰۹,۰۸۰ هرجلسه
۹۰۰۱۳۵ بیوفیدبک اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری ۶.۵ ۱۴۱,۴۸۰ هرجلسه
۹۰۰۱۳۷ نوروفیدبک ۶.۵ ۱۴۱,۴۸۰ هرجلسه
۹۰۱۶۶۲ تکنیک های درمانی دستی ۱ ۱۵۰,۰۰۰ هرجلسه
۹۰۱۹۹۵ خدمات فیزیوتراپی در منزل  ۲.۲۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰ هرجلسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟