تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۹

فهرست نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۹ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

مورخ (۱۳۹۹/۱۱/۱۵)

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۳۴۶,۳۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است همکاران فیزیوتراپیست جهت حمایت از حقوق درمانجو محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

بر اساس تمام این نکات هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عمومی شامل دستگاه های جریان الکتریکی ، مادون قرمز ، التراسوند و هات پک ، برای یک ناحیه درمان با بیمه تامین اجتماعی  و سلامت جلسه ای ۶۱۱,۹۳۲ ریال و هزینه ارزیابی یک دوره درمانی ۱۵۸,۷۶۰ ریال میباشد.

هزینه درمان فیزیوتراپی بصورت آزاد به ازای یک جلسه مبلغ ۷۵۲,۱۰۰ ریال میباشد.

هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عضلات کف لگن توسط دستگاه بیوفیدبک براساس نرخ مصوب سال ۹۹ مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال میباشد.

نرخ رسمی فیزیوتراپی سال ۱۳۹۹ به تفکیک خدمات در کلینیک خصوصی

کدشرحضریبمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰/۸۲۴۱,۱۹۰هرجلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵فیزیوتراپی با دستگاه CPM۱۳۱۰,۴۵۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۱,۱۴۶,۲۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۷۹۹,۹۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۳۱۹,۹۶۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۳۹۹,۹۵۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۵۸,۷۱۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۳۷۳,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک کف لگن اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۹۹۵فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را مطالعه فرمایید:
سوالات متداول فیزیوتراپی جنرال

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۳۲۴۹۶ /ت ۵۸۳۸۵ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶۸۰۰ ریال و جزء فنی ۴۶۷۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل ۱۳۹۹

شرح خدمات |تعداد انداممبلغ (ریال)توضیحات
تعرفه فیزیوتراپی در منزل یک ناحیه۱,۳۳۴,۸۲۰هر جلسه
نرخ فیزیوتراپی در منزل دو ناحیه۱,۸۶۴,۵۰۰هر جلسه
هزینه فیزیوتراپی در منزل سه ناحیه۲,۳۹۴,۱۸۰هر جلسه
قیمت فیزیوتراپی در منزل چهار ناحیه۲,۹۲۳,۸۶۰هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در جلسه اول مبلغ ۱۵۸,۷۶۰ ریال بابت ارزیابی (کد ۹۰۱۶۲۰) به مبالغ فوق اضافه می گردد. در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل ۱۳۹۹ به تفکیک خدمات

کد شرح ضریب  مبلغ (ریال) توضیح
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان  ۱ ۳۹۴,۹۴۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵ فیزیوتراپی با دستگاه CPM ۱ ۳۹۴,۹۴۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰ درای نیدلینگ  ۱/۲ ۳۶۸,۲۴۰ هر جلسه
۹۰۱۷۶۵ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱/۵ ۴۶۰,۳۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۶۲ تکنیک های درمانی دستی و ماساژ  ۱/۳ ۲۹۴,۸۴۰ هر جلسه
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۲/۲ ۶۱۹,۰۶۰ هر جلسه | هر ناحیه
این مطلب را مطالعه فرمایید:
هزینه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۱

ملاحظات :

خاطرنشان می کنیم انتخاب نوع دستگاه و رویه درمان فیزیوتراپی ، بعد از معاینه تفضیلی توسط فیزیوتراپیست مشخص می گردد ، لذا ممکن است درمان نهایی در منزل با کلینیک فیزیوتراپی متفاوت بوده و بسته به سبک جراحی انجام شده ، نوع بیماری ، وضعیت درد و وخامت حال و شرایط فیزیکی درمانجو برخی آیتم ها اضافه یا حذف گردد.

این مطلب را مطالعه فرمایید:
تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *