فهرست نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۹ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

مورخ (۱۳۹۹/۱۱/۱۵)

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۳۴۶,۳۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق درمانجو محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

بر اساس تمام این نکات هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عمومی شامل دستگاه های جریان الکتریکی ، مادون قرمز ، التراسوند و هات پک ، برای یک ناحیه درمان با بیمه تامین اجتماعی  و سلامت جلسه ای ۶۱۱,۹۳۲ ریال و هزینه ارزیابی یک دوره درمانی ۱۵۸,۷۶۰ ریال میباشد.

هزینه درمان فیزیوتراپی بصورت آزاد به ازای یک جلسه مبلغ ۷۵۲,۱۰۰ ریال میباشد.

هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عضلات کف لگن توسط دستگاه بیوفیدبک براساس نرخ مصوب سال ۹۹ مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال میباشد.

نرخ رسمی فیزیوتراپی به تفکیک خدمات در کلینیک خصوصی

کدشرحضریبمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۲۴۱,۱۹۰هرجلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵فیزیوتراپی با دستگاه CPM۱۳۱۰,۴۵۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۱,۱۴۶,۲۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۷۹۹,۹۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۳۱۹,۹۶۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱.۵۳۹۹,۹۵۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۵۸,۷۱۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۳۷۳,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۹۹۵فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی تخصصی بعد از جراحی فیستول مقعد

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۳۲۴۹۶ /ت ۵۸۳۸۵ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶۸۰۰ ریال و جزء فنی ۴۶۷۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل

شرح خدمات |تعداد انداممبلغ (ریال)توضیحات
تعرفه فیزیوتراپی در منزل یک ناحیه۱,۳۳۴,۸۲۰هر جلسه
نرخ فیزیوتراپی در منزل دو ناحیه۱,۸۶۴,۵۰۰هر جلسه
هزینه فیزیوتراپی در منزل سه ناحیه۲,۳۹۴,۱۸۰هر جلسه
قیمت فیزیوتراپی در منزل چهار ناحیه۲,۹۲۳,۸۶۰هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در جلسه اول مبلغ ۱۵۸,۷۶۰ ریال بابت ارزیابی (کد ۹۰۱۶۲۰) به مبالغ فوق اضافه می گردد. در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل به تفکیک خدمات

کدشرحضریب مبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۹۴,۹۴۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵فیزیوتراپی با دستگاه CPM۱۳۹۴,۹۴۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۳۶۸,۲۴۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۴۶۰,۳۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۶۱۹,۰۶۰هر جلسه | هر ناحیه

ملاحظات :

خاطرنشان می کنیم انتخاب نوع دستگاه و رویه درمان فیزیوتراپی ، بعد از معاینه تفضیلی توسط فیزیوتراپیست مشخص می گردد ، لذا ممکن است درمان نهایی در منزل با کلینیک فیزیوتراپی متفاوت بوده و بسته به سبک جراحی انجام شده ، نوع بیماری ، وضعیت درد و وخامت حال و شرایط فیزیکی درمانجو برخی آیتم ها اضافه یا حذف گردد.

این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی رکتال
این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *