فهرست نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۰

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۷۴۴ /ت ۵۸۶۶۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۷۷۰۰۰ ریال و جزء فنی ۶۴۴۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق درمانجو محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

شرح خدماتهزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه۱,۰۵۱,۲۰۰۸۷۱,۳۷۷۱۹۳,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ***۱,۷۴۲,۳۰۰۱,۳۸۲,۶۵۴۱۹۳,۹۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می گردد.

کد
خدمت
شرح درمانضریبمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۲,۱۱۹,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱.۷۶۹۱,۱۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۴۰۵,۱۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۱,۵۲۰,۰۰۰هر جلسه ۲۰ دقیقه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۱,۸۴۲,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۲,۱۶۴,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۰۵۹,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۱,۱۹۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۸۵۱,۷۵۰هر جلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۱,۱۹۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۷۹۲,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۴۷۹,۲۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۵۹۹,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی بعد از جراحی های متداول

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰

انجمن فیزیوتراپی ایران

به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶ه و شماره ۵۷۳۶/ت۵۸۶۶۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ نرخنامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد. مستدعی است جهت حمایت از حقوق درمانجو محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل

شرح خدمات |تعداد انداممبلغ (ریال)توضیحات
تعرفه فیزیوتراپی در منزل | یک ناحیه۳,۹۰۰,۰۰۰هر جلسه
نرخ فیزیوتراپی در منزل دو ناحیه۴,۶۰۰,۰۰۰هر جلسه
قیمت فیزیوتراپی در منزل چهار ناحیه۶,۰۰۰,۰۰۰هر جلسه
هزینه فیزیوتراپی تنفسی۳,۳۰۰,۰۰۰هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه می گردد.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل به تفکیک خدمات

کد خدمتشرح کدضریبمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۰ارزیابی۰.۷۱۹۳,۹۰۰یکبار برای هر دوره درمانی
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی حرکت زانو با دستگاه CPM۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۴۷۹,۲۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۵۹۹,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۷۹۲,۹۰۰هرجلسه | هرناحیه

ملاحظات :

خاطرنشان می کنیم انتخاب نوع دستگاه و رویه درمان فیزیوتراپی ، بعد از معاینه تفضیلی توسط فیزیوتراپیست مشخص می گردد ، لذا ممکن است درمان نهایی در منزل با کلینیک فیزیوتراپی متفاوت بوده و بسته به سبک جراحی انجام شده ، نوع بیماری ، وضعیت درد و وخامت حال و شرایط فیزیکی درمانجو برخی آیتم ها اضافه یا حذف گردد.

این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
درآمد فیزیوتراپی چقدر است ؟
این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *