فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۰ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۰

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۷۴۴ /ت ۵۸۶۶۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۷۷۰۰۰ ریال و جزء فنی ۶۴۴۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

 هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه۱,۰۵۱,۲۰۰۸۷۱,۳۷۷۱۹۳,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ***۱,۷۴۲,۳۰۰۱,۳۸۲,۶۵۴۱۹۳,۹۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می گردد.

کد ملی
خدمت
شرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۲,۱۱۹,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱.۷۶۹۱,۱۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۴۰۵,۱۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۱,۵۲۰,۰۰۰هر جلسه ۲۰ دقیقه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۱,۸۴۲,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۲,۱۶۴,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۰۵۹,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۱,۱۹۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۸۵۱,۷۵۰هر جلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۱,۱۹۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۷۹۲,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۴۷۹,۲۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۵۹۹,۰۰۰هر جلسه

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰

انجمن فیزیوتراپی ایران

به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶ه و شماره ۵۷۳۶/ت۵۸۶۶۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ نرخ نامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعداد مبلغ (ریال) توضیحات
فیزیوتراپی در منزل | یک ناحیه ۳,۹۰۰,۰۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی دو ناحیه ۴,۶۰۰,۰۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی سه ناحیه ۶,۰۰۰,۰۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی چهار ناحیه ۳,۳۰۰,۰۰۰ هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه می گردد.

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۰ارزیابی۰.۷۱۹۳,۹۰۰یکبار برای هر دوره درمانی
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۵۳۳,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۴۷۹,۲۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۵۹۹,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۳۶۰,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۷۹۲,۹۰۰هرجلسه | هرناحیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.