فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۲۷,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۹۰۲,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

نرخ رسمی فیزیوتراپی در کلینیک خصوصی

 هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه۱,۳۲۶,۰۰۰۱,۱۱۲,۵۷۰۲۲۸,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ***۲,۲۲۶,۹۰۰۱,۸۰۰,۰۴۰۲۲۸,۹۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است ، لذا بدیهی است در صورتی که خدمات ذیل کد ۹۰۱۶۶۲ ارائه نشود معادل ریالی آن از مبلغ فوق کسر می گردد.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یکبار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می گردد.

نرخ رسمی فیزیوتراپی بخش خصوصی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمت شرح درمان ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۰۰۱۳۰ آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۵ آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG ۶.۵ ۳,۲۷۵,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۷ نوروفیدبک ۶.۵ ۳,۲۷۵,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان ۱ ۷۲۹,۵۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵ حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) CPM ۱ ۷۲۹,۵۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ تکنیک های درمانی دستی ۱.۳ ۴۲۵,۱۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۴۵ مطابق محتوای کد ۱.۷ ۹۰۰,۹۰۰ هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۴۶ دیاترمی ۰.۸ ۵۴۹,۱۰۰ هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ ماساژ ۱.۳ ۴۲۵,۱۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۶۰ آب درمانی ۳.۵ ۲,۰۰۷,۰۰۰ هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵ لیزر پر توان ۴ ۲,۴۵۸,۰۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰ شاک ویو ۴.۵ ۲,۹۰۹,۰۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵ اسکن استاتیک کف پا ۲.۵ ۱,۳۹۲,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۶ اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۱,۵۵۶,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ ویبراسیون کل بدن ۱.۷۵ ۱,۱۴۷,۲۵۰ هر جلسه
۹۰۱۶۸۰ مگنت ۳ ۱,۵۵۶,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۲.۲ ۱,۰۰۶,۹۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰ درای نیدلینگ | سوزن خشک ۱.۲ ۶۲۲,۴۰۰ هر جلسه
۹۰۱۷۶۵ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱.۵ ۷۷۸,۰۰۰ هر جلسه

توجه فرمایید : ممکن است با نظر فیزیوتراپیست درمان شما با تغییراتی مواجه گردد.

قیمت فیزیوتراپی سال 1401
تصویر نامه تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ه و تصویب نامه شماره ۴۸۹۶۶/ت۵۹۰۰۱ه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ نرخ نامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل

در کلان شهرها مبلغ (ریال) توضیحات
فیزیوتراپی در منزل | یک ناحیه ۴,۷۱۰,۰۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی دو ناحیه ۵,۶۱۰,۹۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی سه ناحیه ۷,۴۱۲,۷۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی چهار ناحیه ۴,۲۵۵,۵۰۰ هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه می گردد.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل به تفکیک خدمات

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۰ارزیابی۰.۷۲۲۸,۹۰۰یکبار برای هر دوره درمانی
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۷۲۹,۵۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۷۲۹,۵۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۶۲۲,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۷۷۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۴۲۵,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۱,۰۰۶,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ به صورت آزاد

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، به صورت آزاد مبلغ ۱۳۲,۶۰۰ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ با دفترچه تامین اجتماعی

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۱۱,۲۵۷ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ با دفترچه بیمه سلامت

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ  ۱۱۱,۲۵۷ تومان می باشد.

دانلود فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی

جهت دانلود لیست نرخ های فیزیوتراپی به صفحه فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی مصوب انجمن فیزیوتراپی ایران مراجعه فرمایید.

تعرفه بخش دولتی سال ۱۴۰۱ بخش سرپایی

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۹۸۰۱/۲۱۲۵۷ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای  معادل ۱۴۹.۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۲۳۵.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان دولتی

هزینه ارزیابی یک دوره درمانی

 فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

هزینه هر جلسه آزاد *

تعداد نواحی مورد درمان
۱۰۴,۳۰۰ ۲۸۵,۱۷۰ ۴۹۸,۶۰۰ یک ناحیه درمانی
۱۰۴,۳۰۰ ۳۷۶,۶۴۰ ۸۰۳,۵۰۰ دو ناحیه درمانی
  • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
هر جلسه ۹۱۷,۰۰۰ ۵آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۹۰۰۱۳۰

هر جلسه

 ۱,۱۴۰,۵۰۰ ۶/۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG  و یا مانومتری ۹۰۰۱۳۵
هر جلسه ۱,۱۴۰,۵۰۰ ۶/۵نوروفیدبک ۹۰۰۱۳۷
هر جلسه هر ناحیه ۲۰۹,۲۰۰ ۱لیزر کم توان ۹۰۱۶۲۵
هر جلسه هر ناحیه ۲۰۹,۲۰۰ ۱حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) ۹۰۱۶۲۵
هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد) ۱۶۲,۲۰۰ ۰/۸دیاترمی ۹۰۱۶۴۶
هر جلسه ۱۹۳,۷۰۰ ۱/۳ماساژ ۹۰۱۶۶۲

هر جلسه

(پوشش بیمه دارد)

 ۶۵۰,۵۰۰ ۳/۵آب درمانی ۹۰۱۶۶۰
هر جلسه ۱۹۳,۷۰۰ ۱/۳تکنیک های درمانی دستی ۹۰۱۶۶۲
هر جلسه هر ناحیه ۷۶۸,۰۰۰ ۴لیزر پر توان ۹۰۱۶۶۵
هر جلسه هر ناحیه ۸۸۵,۵۰۰ ۴/۵شاک ویو ۹۰۱۶۷۰
هر جلسه ۴۵۸,۵۰۰ ۲/۵اسکن استاتیک کف پا ۹۰۱۶۷۵
هر جلسه ۵۳۳,۰۰۰ ۳اسکن دینامیک و سه بعدی کف پا ۹۰۱۶۷۶
هر جلسه ۳۴۶,۷۵۰ ۱/۷۵ویبراسیون کل بدن ۹۰۱۶۷۷
هر جلسه ۵۳۳,۰۰۰ ۳مگنت ۹۰۱۶۸۰
هر جلسه هر ناحیه ۳۷۰,۸۰۰ ۲/۲تیپینگ ۹۰۱۶۹۰
هر جلسه ۲۱۳,۲۰۰ ۱/۲درای نیدلینگ ۹۰۱۷۶۰
هر جلسه ۲۶۶,۵۰۰ ۱/۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۹۰۱۷۶۵

تعرفه فیزیوتراپی بستری در بخش خصوصی سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خیریه برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۵۸۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۱,۵۰۴,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان خصوصی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
به ازای هر دوره درمان۲۲۸,۹۰۰۰/۷ارزیابی۹۰۱۶۲۰
هر جلسه ۳۰ دقیقه۴,۱۷۰,۰۰۰۴فیزیوتراپی تنفسی و اندام۹۰۱۶۳۵
هر جلسه ۲۰ دقیقه۲,۳۷۵,۵۰۰۲/۵فیزیوتراپی تنفسی۹۰۱۶۳۶
هر جلسه ۱۵ دقیقه۱,۶۲۳,۵۰۰۲فیزیوتراپی اندام

۹۰۱۶۴۰

تعرفه بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۷۲۹/ت۵۸۶۶۶ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خیریه برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۲۷۷,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۳۳۱,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در درمانگاه خیریه

هزینه ارزیابی یک دوره درمانی **

 فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

هزینه هر جلسه آزاد *

تعداد نواحی مورد درمان
 ۱۹۳,۹۰۰  ۶۸۳,۵۷۷ ۸۶۳,۴۰۰ یک ناحیه درمان
 ۱۹۳,۹۰۰  ۱,۰۰۷,۰۵۴  ۱,۳۶۶,۷۰۰ *** دو ناحیه درمان
  • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.
  • ** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
  • *** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یکبار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان خیریه به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
هر جلسه۱,۴۹۳,۰۰۰۵آموزش بیوفیدبک با هر روشی۹۰۰۱۳۰

هر جلسه

۱,۹۰۸,۵۰۰۶.۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۹۰۰۱۳۵
هر جلسه۱,۹۰۸,۵۰۰ ۶.۵نوروفیدبک۹۰۰۱۳۷
هر جلسه هر ناحیه۳۱۴,۸۰۰۱لیزر کم توان۹۰۱۶۲۵
هرجلسه هر ناحیه۳۱۴,۸۰۰۱حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل)۹۰۱۶۲۵
هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)۵۰۳,۳۰۰۱.۷مطابق محتوای کد۹۰۱۶۴۵
هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)۲۴۸,۶۰۰۰.۸دیاترمی۹۰۱۶۴۶
هر جلسه۳۶۰,۱۰۰۱.۳ماساژ۹۰۱۶۶۲
هر جلسه ۷۱ دقیقه (پوشش بیمه دارد)۱,۰۵۰,۵۰۰۳.۵آب درمانی۹۰۱۶۶۰
هر جلسه۳۶۰,۱۰۰۱.۳تکنیک های درمانی دستی۹۰۱۶۶۲
هر جلسه هر ناحیه۱,۲۱۶,۰۰۰۴لیزر پر توان۹۰۱۶۶۵
هر جلسه هر ناحیه۱,۳۸۱,۵۰۰۴.۵شاک ویو۹۰۱۶۷۰
هر جلسه۷۴۶,۵۰۰۲.۵اسکن استاتیک کف پا۹۰۱۶۷۵
هر جلسه۸۸۵,۰۰۰۳اسکن دینامیک و سه بعدی کف پا۹۰۱۶۷۶
هر جلسه۵۳۸,۷۵۰۱.۷۵ویبراسیون کل بدن۹۰۱۶۷۷
هر جلسه۸۸۵,۰۰۰۳مگنت۹۰۱۶۸۰
هر جلسه هر ناحیه۶۳۶,۴۰۰۲.۲تیپینگ۹۰۱۶۹۰
هر جلسه۳۵۴,۰۰۰۱.۲درای نیدلینگ۹۰۱۷۶۰
هر جلسه۴۴۲,۵۰۰۱.۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۹۰۱۷۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.