هزینه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۳

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۳

انجمن فیزیوتراپی ایران

به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۹۶۸۱/ت۶۲۴۸۸ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ و شماره ۴۸۹۶۶/ت۵۹۰۰۱ه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ نرخنامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل اعلام می گردد.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق درمانجو محترم و اجرای تعرفه های فیزیوتراپی مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۳

در کلان شهرها *مبلغ (ریال)توضیحات
فیزیوتراپی در منزل | یک ناحیه۹,۵۲۱,۳۵۰هر جلسه
فیزیوتراپی دو ناحیه۱۱,۱۶۹,۱۵۰هر جلسه
فیزیوتراپی چهار ناحیه۱۴,۴۶۴,۷۵۰هر جلسه
فیزیوتراپی تنفسی **۷,۹۱۳,۲۵۰هر جلسه
  • مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی و درمانهای دستی) ، ۹۰۱۹۹۵ می باشد. در صورت انجام درمانهای تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.
  • * جدول فوق مبنای محاسباتی در کلان شهرها است، در شهرهای محروم الف و ب فهرست وزارت بهداشت به ازای هر جلسه ۳,۱۹۸,۳۷۵ ریال و در سایر شهرها نیز مبلغ ۱,۹۱۹,۰۲۵ ریال از هزینه هر جلسه جدول فوق کسر می گردد.
  • ** در مواردی که فیزیوتراپی تنفسی در کنار دیگر نواحی بدن انجام شود بسته به تعداد نواحی و خدمات انجام شده معادل ریالی کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ به هزینه فیزیوتراپی تنفسی در جدول بالا افزوده می شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۳ به تفکیک خدمات

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۰ارزیابی۰/۷۳۹۷,۶۰۰یکبار برای هر دوره درمانی
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۱,۳۶۳,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵دستگاه CPM۱۱,۳۶۳,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ۱/۲۱,۱۳۶,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۱,۴۲۰,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱/۷۱,۶۴۷,۸۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱/۳۷۳۸,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۱,۲۹۷,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه
این مطلب را مطالعه فرمایید:
تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲

ملاحظات :

خاطرنشان می کنیم انتخاب نوع دستگاه و رویه درمان فیزیوتراپی ، بعد از معاینه تفضیلی توسط فیزیوتراپیست مشخص می گردد ، لذا ممکن است نوع و سبک درمان فیزیوتراپی در منزل با کلینیک فیزیوتراپی متفاوت بوده و بسته به سبک جراحی انجام شده ، نوع بیماری ، وضعیت درد و وخامت حال و شرایط فیزیکی درمانجو برخی آیتم ها اضافه یا حذف گردد.

سوالات متداول
پرسش و پاسخ

در ادامه پرسش های مرسوم آمده است که ممکن است بیماران در مورد هزینه فیزیوتراپی خود داشته باشند :

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۳ توسط فیزیوتراپیست مجرب هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، مبلغ ۹۵۲,۱۳۵ تومان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش قیمت مصوب فیزیوتراپی سال جاری مراجعه فرمایید.