رشد حرکتی نرمال کودک

آیا رشد کودکم نرمال است؟

به علت سوالات بسیار زیاد بیماران و مراجعان در رابطه با رشد حرکتی نوزادانشان تصمیم گرفتیم این صفحه را طراحی کنیم تا پاسخگوی این عزیزان در رابطه با زمان حدودی برای تعیین حرکات نرمال در نوزادان باشیم.

البته این اطلاعات با توجه به بسیاری از عوامل مثل ژنتیک ، محرک ها و غیره میتواند تا چند ماه قابل چشم پوشی باشد ولی در صورتیکه فاصله زیاد شود حتماً بابت بررسی بیشتر و معاینه دقیق باید به پزشک مراجعه شود.

نمودار رشد حرکتی نرمال کودک

  • ۲ ماهگی غلت زدن
  • ۶ تا ۷ ماهگی نشستن
  • ۸ تا ۱۰ ماهگی چهار دست و پا رفتن
  • ۹ تا ۱۰ ماهگی جایی را میگیرد و می ایستد
  • ۱۲ تا ۱۳ ماهگی مستقل می ایستد
  • ۱۴ تا ۱۸ ماهگی راه می رود