آیین نامه تاسیس کلینیک فیزیوتراپی

شرایط تاسیس کلینیک فیزیوتراپی چیست؟

فهرست اطلاعات :

تعاریف مفاهیم فیزیوتراپی

تعریف فیزیوتراپی :

 • ماده ۱ ) فیزیوتراپی یکی از رشته های توانبخشی است که در آن از عوامل فیزیکی مانند گرما ، سرما ، آب ، امواج الکترومگنتیک (نور ، امواج مادون قرمز ، ماوراء بنفش ، لیزر کم توان و غیره) فشار و حرکت درمانی به منظور بازتوانی بیماران نیازمند و معلولین استفاده میگردد.

تعریف مرکز فیزیوتراپی :

 • ماده ۲ ) مرکز فیزیوتراپی که در این آیین نامه به اختصار «مرکز» نامیده می شود به محلی اطلاق میگردد که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام خدمات فیزیوتراپی بعد از اخذ پروانه های قانونی (تاسیس و مسئول فنی) دایر شده و بصورت روزانه و سرپایی فعالیت مینماید.

تبصره :  در این آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی «وزارت» و به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی «دانشگاه یا دانشکده» و به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی «کمیسیون قانونی» و به پروانه های تاسیس و مسئولان فنی «پروانه های قانونی» گفته میشود.

تعریف متخصص طب فیزیکی و توانبخشی :

 • ماده ۳ ) متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به شخصی اطلاق میشود که دوره طب عمومی را به پایان رسانده و دوره کامل تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک تخصصی شده باشد.

تعریف فیزیوتراپیست :

 • ماده ۴ ) فیزیوتراپیست به شخصی اطلاق می شود که دوره کامل فیزیوتراپی را در یکی از مراکز آموزش دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک علمی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، یا PH.D در رشته فیزیوتراپی شده باشد.

تعریف کاردان فیزیوتراپی :

 • ماده ۵ ) کاردان فیزیوتراپی به شخصی اطلاق میشود که یکی از رشته های مربوط به فیزیوتراپی را گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه رسمی دانشگاهی شده باشد.

مدارک تحصیلی فیزیوتراپی :

 • ماده ۶ ) مدارک تحصیلی دانش آموختگان فیزیوتراپی خارج از کشور در کلیه مقاطع یاد شده باید به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (در مورد دانش آموختگان سالهای گذشته) رسیده باشد.

پروانه تاسیس فیزیوتراپی :

تبصره : برای هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس مفاد مندرج در این آئین نامه فقط پروانه تاسیس یک مرکز صادر میشود.

نحوه تاسیس کلینیک فیزیوتراپی

چگونگی اخذ موافقت اصولی مرکز فیزیوتراپی :

 • ماده ۸ ) تاسیس مرکز فیزیوتراپی منوط به کسب موافقت اصولی (پروانه تاسیس) از کمیسیون قانونی وزارت بوده که با رعایت قوانین مصوب و مفاد این آیین نامه اقدام به بررسی و صدور پروانه بهره برداری خواهند نمود.
  تبصره پیشنهاد اعطای موافقت اصولی و صدور پروانه بهره برداری صرفاً با درخواست و موافقت دانشگاه های علوم پزشکی قابل طرح در کمیسیون قانونی میباشد.

شرایط و صلاحیت افراد جهت تاسیس مرکز فیزیوتراپی :

 • ماده ۹ ) اجازه تاسیس مرکز فیزیوتراپی به اشخاصی داده میشود که دارای شرایط ذیل باشند :
  1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  2. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و اعتیاد به مواد مخدر 

  3. دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر :

   • تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
   • D.Ph فیزیوتراپی
   • کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
   • کارشناس فیزیوتراپی

(تسلیم گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمان درخواست همکاری با مرکز فیزیوتراپی برای کلیه کارکنان الزامی است)

 • تبصره ۱ : نهادها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در صورتی می توانند تقاضای تاسیس مرکز فیزیوتراپی نمایند که دارای مجوز صادره با توجه به مفاد این آیین نامه و همچنین ، اجازه تاسیس موسسات پزشکی قید شده باشند.
 • تبصره ۲ : به موسس یا موسسات مرکز فیزیوتراپی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک پروانه تاسیس داده نمیشود. ضمناً یک نفر نمی تواند بطور همزمان موسس یک مرکز فیزیوتراپی و مسئول فنی مرکز دیگر باشد. موسس یا موسسین بایستی حداقل برای یک نوبت کاری مسئولیت فنی مرکز مربوط را تقبل نمایند.
 • تبصره ۳ : شخصیت حقوقی بایستی دارای اساسنامه تایید شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی بوده و در آن ارگان ، تشکیلات ، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه انتخاب آن ، منابع مالی ، شرایط عضویت و نحوه انحلال آن پیش بینی شده باشد و همچنین باید فرد یا افراد واجد شرایطی را به عنوان موسس معرفی نمایند.
 • تبصره ۴ : احراز صلاحیت موسس یا موسسان و همچنین مسئول یا مسئولان فنی بر اساس شرایط مندرج در این آیین نامه به عهده کمیسیون قانونی میباشد.
 • تبصره ۵ : در مواردی که موسس و مسئول فنی مرکز یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید ، وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی مسئول یا مسئولان فنی واجد شرایط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود و وراث مکلفند به محض دریافت گواهی حصر وراثت با ارائه گواهی مذکور نسبت به معرفی شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونی ، به عنوان موسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت موسسه تعطیل خواهد شد.

شرایط بهره برداری ، انتقال و تعطیلی کلینیک فیزیوتراپی

حداقل زمان کاری هر شیفت کلینیک فیزیوتراپی :

 •  ماده ۱۰ ) زمان فعالیت مراکز فیزیوتراپی حداقل یک نوبت صبح است و در صورت داشتن دو نوبت کاری (صبح و عصر) نیازمند معرفی مسئول فنی جداگانه برای هر نوبت کاری است.

معرفی مسئول فنی برای هر شیفت کاری کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۱ ) شروع به کار و فعالیت مرکز فیزیوتراپی منوط به دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و معرفی مسئول یا مسئولان فنی و سایر افراد فنی جویای کار جهت کلیه نوبتهای کاری میباشد. پس از احراز صلاحیت اشخاص فوق و کافی بودن تجهیزات و فضای فیزیکی توسط واحد مربوطه به مرکز پروانه بهره برداری داده خواهد شد.

شرایط تمدید پروانه کلینیک فیزیوتراپی بر اساس قانون آموزش مداوم :

تبصره ۱ : کلیه مراکز فیزیوتراپی موظفند در زمان تمدید پروانه ، مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند. در ضمن تمدید پروانه های تاسیس و مسئولین فنی مرکز بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط آن خواهد بود.

حداقل شرایط ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی تاسیس کلینیک فیزیوتراپی :

تبصره ۲ : ضوابط و حداقل استانداردهای فیزیکی ، فنی ، ساختمانی ، تجهیزات دستگاهها و نیروی انسانی مورد نیاز مراکز فیزیوتراپی نسبت به تعداد بیمار پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد.

حداقل شرایط معرفی نیروی انسانی جهت اخذ پروانه بهره برداری کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۲ ) برای شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره برداری ، معرفی حداقل ۵۰ درصد کادر فنی (مسئول فنی و کادر فیزیوتراپ) از دانش آموختگان گروه پزشکی و وابسته جویای کار مورد تایید دانشگاه که در مراکز دولتی و خصوصی هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند برای تمامی نوبتهای کاری ضروری است.

شرایط مسئول پذیرش کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۳ ) مسئولین پذیرش مراکز فیزیوتراپی بایستی از بین افراد جویای کار رشته کاردانی یا کارشناسی مدارک پزشکی ، انتخاب و معرفی شوند. (در صورت نبودن داوطلب کافی ، بکارگیری فارغ التحصیلان پرستاری بلامانع است).

شرایط مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۴ ) مسئولان فنی و همکاران فنی مراکز فیزیوتراپی نمی توانند در شبانه روز بیش از دو نوبت کاری در مرکز فعالیت نمایند. تبصره بکارگیری ، تغییر و جابجایی پرسنل مراکز بایستی قبلاً به اطلاع درمان دانشگاه علوم پزشکی بصورت مکتوب رسانده شود.

شرایط مسئول فنی فیزیوتراپی بیمارستان های دولتی :

 • ماده ۱۵ ) افرادی که در استخدام سازمانهای دولتی و وابسته به دولت هستند نمیتوانند مسئولیت فنی و یا همکاری در بیش از یک نوبت کاری مراکز فیزیوتراپی بخش غیردولتی را بپذیرند.

شرایط اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت اخذ پروانه تاسیس کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۶ ) با توجه به قوانین استخدامی ، اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگری به جزء موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند. پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری برای این افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهای دانشگاهی (کلینیک های ویژه و بیمارستانها) صادر میشود.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپیست کیست و چه می کند؟

تبصره : پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری در بخش غیردولتی برای افراد موضوع این ماده پس از بازنشستگی از خدمات دولتی صادر خواهد شد. در صورت قطع ارتباط استخدامی به هردلیل و قبل از بازنشستگی این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانه تاسیس مرکز فیزیوتراپی طبق ضوابط مربوطه برای آنان صادر میشود.

شرایط انتقال پروانه تاسیس کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۷ ) انتقال پروانه تاسیس به غیر توسط موسس بدون موافقت کمیسیون قانونی ممنوع است. برای افرادی که یکبار پروانه تاسیس گرفته و به هر علتی به شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگری واگذار کرده اند مجدداً پروانه تاسیس صادر نخواهد شد. ولی با رعایت سایر مقررات میتواند از پروانه های تاسیس صادر شده استفاده کند.

شرایط انتقال مکان کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۸ ) انتقال مرکز فیزیوتراپی از یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونی و مقررات مندرج در این آیین نامه و موافقت دانشگاه مربوط است.

شرایط اخذ پروانه مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۱۹ ) پروانه مسئول فنی موسسات و بخشهای فیزیوتراپی بیمارستان و درمانگاهها فقط بنام پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و یا فیزیوتراپیست واجد شرایط پس از تایید کمیسیون قانونی صادر میشود.

شرایط تعطیلی موقت کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۰ ) تعطیل موقت مرکز فیزیوتراپی با موافقت دانشگاه مربوطه حداکثر تا سه ماه مجاز است مگر در مورد ماموریتهای اداری ، آموزشی و بیماری که مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گیرد. در صورت عدم رعایت این موضوع دانشگاههای ذیربط میتوانند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز فیزیوتراپی به فرد دیگری طبق ضوابط و با اعلام نظر نهایی کمیسیون قانونی اجازه تاسیس مرکز دیگری بدهند. تبصره در صورتیکه بدون اطلاع قبلی دانشگاه اقدام به تعطیلی مرکز بیش از سه ماه گردد ، دانشگاه ذیربط میتواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز فیزیوتراپی به فرد دیگری طبق ضوابط اجازه تاسیس مرکز فیزیوتراپی جدید بدهد.

شرایط تغییر نام کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۱ ) هر نوع نام گذاری و تغییر نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشگاه یا دانشکده مربوطه و موافقت وزارت صورت پذیرد. در این صورت پروانه جدید بنام و یا برای محل جدید صادر خواهد شد.

شرایط انحلال یا تعطیلی کلینیک فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۲ ) در صورتیکه موسس یا موسسان به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مرکز را داشته باشند مراتب را باید با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطیلی به دانشگاه یا دانشکده مربوطه گزارش نمایند.

تبصره ۱ : دانشگاه یا دانشکده موظف است هرگونه تغییرات مشروحه در مورد کلیه مراکز فیزیوتراپی تحت نظارت خود را بطور مستمر به وزارت گزارش نماید.

تبصره ۲ : در صورت تعطیل یا انحلال مرکز ، وزارت هیچگونه مسئولیتی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی نخواهد داشت.

شرح وظایف موسس کلینیک فیزیوتراپی

شرح وظایف موسس یا موسسین فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۳ ) وظایف موسس یا موسسین مراکز فیزیوتراپی عبارتند از :
   • آماده نمودن مرکز فیزیوتراپی برای پذیرش بیمار و ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک سال پس از موافقت اصولی تاسیس توسط کمیسیون قانونی وزارت و گزارش آن به صورت کتبی به دانشگاه یا دانشکده مربوطه جهت بازدید، تایید نهایی و صدور پروانه بهره برداری ، در صورت عدم راه اندازی در زمان مشخص شده پروانه تاسیس لغو میگردد.
   • معرفی مسئول یا مسئولین فنی جویای کار به دانشگاههای علوم پزشکی برای هر نوبت کاری.
    1. تبصره ۱ : رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب در مورد بکارگیری متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی بعنوان مسئول فنی و یا جانشین وی الزامی است.
    2. تبصره ۲ : موسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط کمیسیون قانونی میتواند تعویض وی را درخواست نماید.
    3. تبصره ۳ : در صورت عدم حضور مسئول فنی به هر دلیل موسس بایستی بلافاصله فرد واجد شرایطی را به عنوان مسئول فنی جدید یا جانشین وی به دانشگاه یا دانشکده مربوطه معرفی نماید.
   • پاسخگویی در برابر مراجع قانونی در همه موارد بجز مواردی که به عهده مسئول فنی می باشد.
   • انتخاب و معرفی نیروی انسانی لازم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنی از بین افراد جویای کار مورد تایید دانشگاه.
   • نظارت بر حفظ شئون اخلاق پزشکی و اجرای مقررات مربوطه.
   • کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط ، مقررات و تعرفه های مصوب وزارت جهت تضمین حسن انجام امور مرکز.
   • همکاری و ایجاد تسهیلات لازم برای بازرسی نمایندگان وزارت در هر زمان.
   • رعایت کلیه قوانین و مقررات و مفاد این آئین نامه در خصوص نحوه بکارگیری افراد و پرداخت دستمزد آنان.
   • در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی ، گزارش موضوع تخلف و دلایل آن به معاونت درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغییر وی.
   • برنامه ریزی و سازماندهی لازم جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیماران. 
   • نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و سرنسخه های مرکز و پزشکان و رعایت آنها.
   • کنترل وضعیت ساختمان، تجهیزات ، تاسیسات و ایمنی مرکز و تامین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهای مربوطه.
   • اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه یا دانشکده مربوطه برای پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فیزیوتراپیستهای شاغل در مرکز بر اساس دستورالعملهای موجود.

شرایط تخطی از وظایف موسس فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۴) در صورت تخطی از وظایف محوله ، مراتب با گزارش دانشگاههای علوم پزشکی در کمیسیون مطرح و در خصوص صلاحیت موسس تصمیم گیری خواهد شد.

ضوابط نیروهای فنی مرکز فیزیوتراپی

حداقل شرایط احراز شغل در کلینیک های فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۵ ) افرادیکه در مراکز فیزیوتراپی به کار فنی مشغول میشوند به شرح ذیل هستند :
  1. مسئول فنی مرکز (مطابق ضوابط این آیین نامه)
  2. PH.D در رشته فیزیوتراپی.
  3. کارشناس ارشد فیزیوتراپی.
  4. کارشناس و کاردان فیزیوتراپی.
  5. کاردان و کارشناس مدارک پزشکی و یا پرستاری (جهت پذیرش بیمار)

حداقل شرایط احراز مسئول فنی کلینیک های فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۶ ) مسئول فنی مراکز فیزیوتراپی باید دارای یکی از مدارک زیر باشد :

 تخصص طب فیزیکی و توانبخشی و مدارک فیزیوتراپی (مطابق ماده ۴ آیین نامه)

تبصره ۱ : فیزیوتراپیست متقاضی قبول مسئولیت فنی در مراکز و بخشهای فیزیوتراپی باید دارای شرایط زیر باشند :

   • دارا بودن صلاحیت علمی مطابق ماده ۴ این آیین نامه و انجام خدمات قانونی (طرح نیروی انسانی و خدمت نظام وظیفه عمومی)
   • برای قبول مسئولیت فنی در شهرستانهای (تهران ، کرج ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز) داشتن حداقل ۲ سال سابقه اشتغال به کار تمام وقت در رشته فیزیوتراپی در یکی از موسسات ، نهادها و یا ارگانهای دولتی خصوصی و یا خیریه مجاز به تایید دانشگاه یا دانشکده ذیربط. 

تبصره ۲ : سابقه کار برای کارشناسان ارشد حداقل یکسال و در مقاطع بالاتر نیازی به سابقه کار نمیباشد.

تبصره ۳ : مدت خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی پس از فراغت از تحصیل در رشته مربوطه جزء سابقه کار محسوب میگردد.

   • فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و همسران و فرزندان آنان با انجام خدمات قانونی و یا معافیت از آن ، بدون احتساب سنوات خدمتی مزبور میتوانند نسبت به تاسیس و قبول مسئولیت فنی موسسات و بخشهای فیزیوتراپی اقدام نمایند.
   • جانبازان تا ۴۹ درصد به ازاء هر درصد جانبازی از ۱۵ روز خدمات لازم جهت احتساب سابقه کار معاف میباشند.
   • هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جبهه و همچنین هر ماه اسارت آزادگان معادل ۲ ماه خدمت بعنوان سابقه کار احتساب میگردد.

شرایط نوبت کاری مسئول فنی کلینیک های فیزیوتراپی :

 • ماده ۲۷ ) مسئول یا مسئولان فنی که توسط موسس یا موسسان برای هر نوبت کاری (صبح و عصر) به دانشگاههای علوم پزشکی معرفی میشوند پس از احراز صلاحیت و صدور پروانه مسئولیت فنی برای آنان میتوانند کار خود را شروع نمایند.

تبصره ۱ :  با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فنی در مرکز فیزیوتراپی کلیه متخصصین واجد شرایط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئولیت فنی خود در محل دیگری (مطب، بیمارستان و غیره ) مجاز به فعالیت نیستند. مجوز فعالیت همزمان نیز صادر نمیگردد.

تبصره ۲ : موسس یا موسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنی می توانند به عنوان مسئول فنی پس از صدور مجوز لازم عمل نمایند. هر فرد میتواند بعنوان مسئول فنی حداکثر دو نوبت کاری در شبانه روز فعالیت نماید.

 • ماده ۲۸ )  مسئولان فنی مکلف به رعایت شرایطی هستند که توسط وزارت تعیین شده و یا در آینده ابلاغ میگردد.
 • ماده ۲۹ ) هر مسئول فنی میتواند مسئولیت فنی یک مرکز فیزیوتراپی (اعم از دولتی یا غیر دولتی) را حداکثر در دو نوبت کاری بعهده گیرد.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۹

شرح وظایف مسئول فنی فیزیوتراپی

مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی کیست؟

 • ماده ۳۰ )  مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی به کسی گفته میشود که ضمن داشتن تخصص مربوطه ، پروانه مسئولیت فنی برابر قوانین و مقررات به نام او صادر شده باشد. دخالت وی در امور مرکز بر اساس مفاد مندرج در پروانه مسئولیت فنی و دستورالعملهای در این آیین نامه میباشد.

تبصره : احراز صلاحیت مسئول یا مسئولین فنی مراکز فیزیوتراپی بر اساس شرایط مندرج در این آئین نامه به عهده دانشگاه های علوم پزشکی میباشد.

شرح وظایف مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی چیست؟

 • ماده ۳۱ ) اهم وظایف مسئول و مسئولان فنی مرکز عبارتند از :
   • حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین شده و قبل از مسئولیت فنی مرکز و پاسخگویی در قبال تمامی اقدامات فنی انجام شده.
   • نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سطح کیفی توسط کادر فنی مرکز و ابلاغ تذکرات لازم به آنان.
   • بررسی و اعلام صلاحیت کارکنان فنی شاغل در مرکز.
   • تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در ساعات تعیین شده.
   • نظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات مرکز.
   • نظارت بر تهیه ، تنظیم و نگهداری پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسی شرح حال و دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی.
   • نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و نیز سرنسخه های مرکز و ارائه پیشنهادات لازم به موسس.
   • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای مرکز به تفکیک نوع خدمات درمانی و ارسال به وزارت یا دانشگاه یا دانشکدههای ذیربط از طریق برنامه نرم افزاری اعلام شده بطور مستمر (حداقل ۶ ماه یکبار)
   • مسئول یا مسئولان فنی موظفند نسبت به گزارش مواردی از بیماریهای واگیر و غیرواگیر که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه یا دانشکده تعیین میگردد با رعایت اصل امانتداری به مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایند.
   • ابلاغ تذکرات فنی به کارکنان شاغل و نیز موسس یا موسسان مرکز و پیگیری اقدامات اجرائی و در صورت تخطی اعلام مراتب به دانشگاه یا دانشکدههای ذیربط.
   • رعایت و اجرای کلیه مقررات و دستورالعملهای وزارت و نیز موازین اسلامی ، اخلاقی ، فنی و نظارت بر حسن اجرای آن.

زمان حضور مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی چگونه است؟

 • ماده ۳۲ ) حضور مسئول فنی در مرکز فیزیوتراپی در هر دو نوبت کاری ضروری است. در صورتیکه به هر علت مسئول فنی در مدت محدود نتواند شخصاً در ساعات مقرر در مرکز حضور داشته باشد، باید به اطلاع و موافقت دانشگاه فردی واجد شرایط و صلاحیت را به صورت موقت به عنوان قائم مقام یا مسئول فنی جایگزین تعیین نماید. ولی به هرحال اقدامات مسئول فنی جانشین ، رافع مسئولیت مسئول فنی صاحب پروانه نخواهد بود.

شرایط غیبت مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی چگونه است؟

 • ماده ۳۳ ) مسئول فنی میتواند در هر سال به مدت ۳ ماه فردی واجد شرایط را به عنوان جانشین خود به عنوان مسئول فنی موقت به دانشگاه مربوطه معرفی نماید. در موارد ذیل این مدت میتواند به بیش از ۳ ماه افزایش یابد :
   • ماموریتهای آموزشی
   • فرصتهای مطالعاتی و اداری که به تأیید وزارت رسیده باشد.
   • بیماری مسئول فنی که وی را مجبور به ترک شهر و یا شهرستان محل کار خود برای مدت بیش از زمان ذکر شده نماید (با تائید دانشگاه ذیربط)

تبصره ۱ : در صورتیکه مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی کسی را معرفی ننماید ، موسس باید فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه مربوطه معرفی نماید. در طول این مدت جانشین مسئول فنی عهده دار کلیه وظایف مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲ : در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از ۳ ماه بطور انجامد کمیسیون قانونی میتواند به پیشنهاد موسس و تایید دانشگاههای علوم پزشکی پروانه دائم برای مسئول فنی جانشین یا شخص دیگری صادر نماید.

 • ماده ۳۴ ) متخصصینی که توسط مسئول فنی مرکز به عنوان همکار نیمه وقت و یا تمام وقت معرفی میگردند پس از کسب مجوز مربوطه ذکر نام آنها روی تابلو و اوراق تا پایان ادامه همکاری بلامانع است. این افراد نیز موظف به حضور در مرکز فیزیوتراپی در ساعات مقرر هستند.
 • ماده ۳۵ ) احکام مسئول فنی موقت مرکز فیزیوتراپی توسط معاون درمان دانشگاهها بر اساس ضوابط و شرایط فوق الذکر صادر خواهد شد.

شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در مراکز فیزیوتراپی

 • ماده ۳۶ ) اعمال فیزیوتراپی در مرکز باید توسط فیزیوتراپیست و یا کاردانهای فیزیوتراپی صاحب صلاحیت تحت نظر مسئول فنی مرکز انجام شود.

تبصره : کاردان های فیزیوتراپی مجازند فقط آن قسمت از اعمال فیزیوتراپی را که در حیطه مدرک علمی آنان باشد منحصراً تحت نظر فیزیوتراپیست انجام دهند.

 • ماده ۳۷ ) فیزیوتراپیستها و کاردانهای فیزیوتراپی موظفند طبق نسخه و یا دستور پزشک معالج ، خدمات فیزیوتراپی را برای بیماران انجام دهند.

تبصره : این گروه حق دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالج را ندارند و همچنین مجاز به صدور گواهی استراحت و تجویز دارو برای بیماران نخواهند بود.

 • ماده ۳۸ ) تشکیل پرونده (ضوابط مشخصات کامل بیمار ، نام پزشک و مراحل سیر بیماری و سایر اطلاعاتی که وزارت و یا دانشگاه یا دانشکده ها مشخص میکنند) ، بایگانی و نگهداری مدارک ضروری حداقل به مدت ۳ سال برای هر یک از بیماران مراجعه کننده در مرکز فیزیوتراپی الزامی است.
 • ماده ۳۹ ) مراکز فیزیوتراپی موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب و ابلاغ رسمی این آیین نامه وضعیت خود را با شرایط آن تطبیق دهند.
 • ماده ۴۰ ) تمدید پروانه های تاسیس و مسئولان فنی مراکز بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط مربوطه خواهد بود.
 • ماده ۴۱ ) رعایت قانون و آئین نامه مرتبط با انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و کلیه شئونات حرفهای و اخلاقی در ارائه خدمات به بیماران ضروریست.
 • ماده ۴۲ ) نظارت بر کلیه خدمات مراکز فیزیوتراپی در سراسر کشور به عهده وزارت و دانشگاه یا دانشکده خواهد بود و در ارزیابی و ارزشیابی مراکز فیزیوتراپی رعایت تبصرههای ماده ۱۵ الزامی است. 
 • ماده ۴۳ ) پذیرش بیمار باید بر اساس ظرفیت مرکز انجام گیرد و هیچگونه تفاوتی بین بیماران بیمه شده و آزاد وجود نداشته باشد.

تبصره : تجهیزات ، فضا و نیروی انسانی موردنیاز نسبت به تعداد بیماران پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد.

تخلفات مراکز فیزیوتراپی

 • ماده ۴۴ ) در صورتیکه موسس یا مسئول فنی مرکز از ضوابط و مقررات مفاد الزامات و وظائف موضوع این آئین نامه تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد :
   • بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت یا دانشگاه یا دانشکده های ذیربط.
   • بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه یا دانشکده و اعلام مراتب به سازمانهای بیمه گر و سازمان نظام پزشکی.
   • در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهای شفاهی و کتبی ، چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیرات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی) مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به کمیسیون یاد شده و در سایر موارد به محاکم عمومی ارجاع خواهد شد.

تبصره : روشهای اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوی مراجع قضائی اعم از تعطیلی موقت یا دائم موسسه، ابطال پروانه ، کمیسیون قانونی بررسی و جهت اجرا به واحدهای ذیربط ارجاع میگردد.

 • ماده ۴۵ ) این آیین نامه در ۸ فصل ، ۴۵ ماده و ۳۱ تبصره به استناد ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی و بندهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۸۴/۰۱/۱۷ به تصویب رسید. از تاریخ ابلاغ آن ، آیین نامه قبلی و کلیه آیین نامه های اصلاحی مترتب بر آن ملغی میگردد.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
سوالات متداول درمان عضلات کف لگن

دکتر مسعود پزشکیان وزیر

تجهیزات مورد نیاز جهت تاسیس مراکز فیزیوتراپی

تجهیزات الزامی در مراکز فیزیوتراپی چقدر است؟

 • تجهیزات معاینه

شامل : ابزارهای اندازه گیری و ارزیابی ، تشخیص نقص در ساختار قامتی و دستگاه های توانایی سنجی

 • تجهیزات اجباری

شامل : تجهیزات الکتروتراپی شامل : هات پک ، مادون قرمز ، دستگاه مافوق صوت (التراسوند) و تنس تحریک الکتریکی (استیمولاتور)

 • تجهیزات اختیاری

شامل : امواج ماوراء بنفش ، مایکروویو دیاترمی ، امواج تداخلی های ولتاژ ، جریان های دیادینامیک ، اسکن کف پا ، دستگاه های تشخیصی و غیره

 • تجهیزات مکانوتراپی به صورت اجباری

تجهیزات مکانوتراپی اجباری شامل : فریم ، انواع فنرها و وزنه ها ، اسلینگ ها و ضمائم دیگر ، میز تقویت عضله چهارسر ، دوچرخه ثابت ، چرخاننده شانه ، وسایل ورزشی دست

 • تجهیزات مکانوتراپی به صورت اختیاری

تجهیزات مکانوتراپی اختیاری شامل : کشش های مکانیکی و الکتریکی گردن و کمر ، پارالل ، آینه ، قرقره ، پله و غیره


ملاحظات :

موسسات فیزیوتراپی و توانبخشی بایستی دارای سیستم های تهویه حرارتی و برودتی مناسب باشند.

فضای مورد نیاز جهت تاسیس مراکز فیزیوتراپی

حداقل فضای مناسب جهت یک موسسه فیزیوتراپی چقدر است؟

 • حدود ۶۰ متر و در صورت وجود هیدروتراپی و اتاق اسپلینت ۱۰۰ متر مربع است. (فضاهای هیدروتراپی و اتاق اسپلینت اختیاری است.)

حداقل فضای مناسب جهت اتاق ارزیابی در کلینیک فیزیوتراپی چقدر است؟

 • اتاق ارزیابی به مساحت تقریبی ۱۲ متر مربع جهت معاینه و اندازه گیری ، تشکیل پرونده و بایگانی

حداقل فضای مناسب جهت اتاق انتظار در مراکز فیزیوتراپی چقدر است؟

 • اتاق انتظار بیماران به مساحت تقریبی ۱۲ متر مربع شامل :

محل انتظار بیماران و محل استقرار منشی

حداقل فضای مناسب جهت ایجاد کابین های فیزیوتراپی چقدر است؟

 • الکتروتراپی به مساحت تقریبی ۱۵ متر مربع شامل :

۳ کابین به ابعاد ۲.۵ * ۲ با گردش اصولی جهت کار جدا شده توسط دیوار یا پرده ضخیم و صرفاً یک تخته با جنس و ارتفاع مناسب با نوع درمان

حداقل فضای مناسب جهت اتاق مکانوتراپی فیزیوتراپی چقدر است؟

 • مکانوتراپی به مساحت تقریبی ۱۵ متر مربع (این فضا بایستی کاملاً مجزا و محصور بوده و از راهرو استفاده نگردد.)
   • این فضا را می توانند بدون جداسازی و یا شامل دو کابین ۷ متری با جداسازی مناسب استفاده نمایند.

حداقل فضای مناسب جهت راهروهای موسسات فیزیوتراپی چقدر باید باشد؟

 • راهرو جلوی کابین های الکتروتراپی به مساحت تقریبی ۵.۲ تا ۵.۷ متر مربع
   • فضاهای مزبور بایستی جهت انجام امور فوق از یکدیگر جدا باشند.

ملاحظات :

رعایت ارتفاع کف تا سقف مؤسسه حداقل ۲.۸۰ سانتی متر الزامی می باشد.

توضیحات مهم :

از خرید یا اجاره ساختمان جهت احداث مرکز فوق قبل از تایید و کارشناسی خودداری فرمایید.

مراحل صدور مجوزهای قانونی تاسیس مراکز فیزیوتراپی

مراحل صدور مجوز تاسیس مراکز فیزیوتراپی چگونه است؟

 

الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی

۱- ارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت محترم درمان و مدیریت محترم درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد.

۲- تکمیل فرم های مربوطه (پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده میشود.)

۳- اصل و تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر (در مورد متقاضیان پزشک)

۴- اصل و تصویر دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان و گواهی وضعیت طرح لایحه نیروی انسانی

۵- نامه عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی

۶- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی (در مورد متقاضیان پزشک)

۷- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی

۸- اصل و کپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد.

۹- لیست اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری موسسه با مهر و امضای متقاضی

۱۰- استعلام از دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و موسسه در حوزه تحت نظارت آنان در مورد متقاضی و غیر تکراری بودن اسامی پیشنهادی

۱۱- عکس ۴ * ۳ دو قطعه (جهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر)+ارائه تصویر یا شماره کد ملی

۱۲- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (ارائه یک قطعه عکس)

۱۳- گواهی وضعیت نظام وظیفه عمومی

 

 • توضیح : در خصوص نامه های مورد اشاره در بندهای ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۱ مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک توسط متقاضی انجام می پذیرد بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ نامه های فوق به عهده متقاضی می باشد.

 

ب ) پس از تکمیل مدارک ، پرونده به کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ارسال می گردد.

 

ج ) پس از تایید صلاحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ارائه فرم تکمیل شده قرارداد تاسیس + فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه

(مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید.)

د ) صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی

بدیهی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های تاسیس مراکز فیزیوتراپی

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه تاسیس مراکز فیزیوتراپی کدامند؟

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه تاسیس به شرح ذیل است :

  • ۱- پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی (با ذکر آدرس دقیق ، کروکی و تلفن تماس) که توسط متقاضی مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد.
  • ۲- در صورت تایید شرایط اولیه ساختمان توسط کارشناسان دانشگاه آماده سازی آن براساس رهنمودهای کارشناسان که به صورت کتبی اعلام می گردد.
  • ۳- تجهیز نمودن موسسه
  • ۴- معرفی مسئول فنی جهت کلیه ساعات فعالیت مرکز (مدارک مورد نیاز مسئول فنی در قسمت مدارک مسئول فنی درج گردیده است.)
  • ۵- تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه محضری معتبر محل موسسه
  • ۶- معرفی کارکنان موسسه + مدارک تحصیلی آنان + گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر + گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با آخرین حکم کارگزینی
  • ۷- لیست تجهیزات

و ) پس از تکمیل مدارک ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت متبوع

ز ) پس از تایید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداری ارائه فیش های بانکی :

ارائه فیش های بانکی جهت هر یک از مسئولین فنی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی اعلام خواهد گردید. مبالغ جهت تهران و سایر شهرستان ها متفاوت می باشد.)

ح ) صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی توسط وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه

ت ) تحویل پروانه های صادره به موسس

مدارک مورد نیاز جهت مسئولین فنی مراکز فیزیوتراپی

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی مراکز فیزیوتراپی کدامند؟

مدارک مورد نیاز جهت مسئولین فنی به شرح ذیل است :

  • ۱- تکمیل فرم های مشخصات ، معرفی و تقبل مسئولیت فنی (فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفی مسئولین فنی از طرف موسس به صورت کتبی تحویل می گردد.)
  • ۲- اصل و تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر (در مورد متقاضیان پزشک)
  • ۳- اصل و تصویر تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان و گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی یا دانشنامه
  • ۴- نامه عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی.
  • ۵- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و ارائه یک قطعه عکس یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی
  • ۶- اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی در مورد متقاضیان پزشک
  • ۷- اصل و کپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورت داشتن توضیح +ارائه تصویر یا شماره کد ملی
  • ۸- سه قطعه عکس ۴ * ۳
  • ۹- ارائه گواهی سابقه کار
  • ۱۰ – اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (ارائه یک قطعه عکس )
  • ۱۱- گواهی وضعیت نظام وظیفه عمومی
  • ۱۲- ارائه تصویر یا شماره کد ملی

 


ملاحظات :

در خصوص مدارک مورد اشاره در بندهای ۵ و ۱۰ مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک از طرف متقاضی صورت می پذیرد. بدیهی است پیگیری در مورد وصول پاسخ های فوق بر عهده متقاضی می باشد.