نقش ترموتراپی در فیزیوتراپی

ترموتراپی چیست؟

اعمال گرما یا سرما (کرایوتراپی) به‌ منظور تغییر دمای پوست ، مفصل و یا بافت های بدن ، با هدف بهبود علائم (درد ، التهاب) را در درمان فیزیوتراپی به اصطلاح ترموتراپی می گویند.

ترموتراپی یکی از مهمترین بخش های درمان فیزیوتراپی می باشد لذا فیزیوتراپیست ها بسیار به تاثیرات مثبت این متد در درمان فیزیوتراپی ایمان دارند. به صورت عمومی در کلینیک فیزیوتراپی یا در فرآیند فیزیوتراپی در منزل ابتدا جهت آماده سازی ناحیه آسیب دیده ، درمانجو مورد درمان با یکی از دستگاه های ترموتراپی قرار میگیرد.

تقریباً همه دستگاه ها و ابزارهای ترموتراپی بخش مهمی از الزامات تاسیس کلینیک های فیزیوتراپی می باشد.

در بخش ذیل به صورت مختصر به معرفی و کاربرد پروتکل ها ، فواید و تاثیرات درمانی ، ممنوعیت ها ، عوارض جانبی ، تعرفه ها و توضیح فرآیند و نحوه درمان بیماری ها توسط دستگاه های ترموتراپی مرسوم می پردازیم :