بیماری

در این بخش به معرفی بیماری های شایع می پردازیم و سپس از نحوه درمان آنها با فیزیوتراپی پرده بر میداریم.

قسمت های مختلف صفحه معرفی بیماری ها عبارتند از :

 • بررسی کامل بیماری ها
 • علل بروز بیماری
 • بررسی ریسک ها و خطرات در معرض بیماری قرارگرفتن
 • علائم ابتلا به بیماری
 • نقاط مستعد بیماری
 • زمان مراجعه به پزشک
 • نحوه تشخیص بیماری
 • بررسی آزمایش های تشخیصی
 • نحوه درمان بیماری از طریق روش های مختلف فیزیوتراپی
 • کاربرد و مزایای هر روش درمان فیزیوتراپی
 • نخمین تعداد جلسات درمانی و زمان حضور در کلینیک فیزیوتراپی
 • بررسی میزان درد در حین درمان
 • بررسی ممنوعیت های دستگاه ها و متدهای مورد استفاده
 • بررسی عوارض جانبی هر دستگاه فیزیوتراپی
 • بررسی امکان یا عدم امکان انجام فیزیوتراپی در منزل
 • جواب پرسشهای متداول درمانجویان
 • آموزش پیشگیری از بیماری
 • چگونگی محاسبه هزینه های درمان فیزیوتراپی