بیماریها و اختلالات جنسی

در این بخش شاهد معرفی بیماری های جنسی و اختلالات شایع در ناحیه تناسلی و نحوه درمان آنها با فیزیوتراپی خواهید بود.

قسمت های مختلف صفحه معرفی بیماری ها عبارتند از :