بیماریها و اختلالات ران و زانو

در این بخش به معرفی بیماری های شایع در ناحیه ران پا و زانو می پردازیم و سپس از نحوه درمان آنها با فیزیوتراپی پرده بر میداریم.

قسمت های مختلف بخش معرفی بیماری ها عبارتند از :