بیماریها و اختلالات ستون فقرات

در این بخش به معرفی بیماری های شایع در قفسه سینه ، ستون مهره ای و ستون فقرات پرداخته و سپس از چگونگی درمان آنها با فیزیوتراپی خواهیم گفت.

قسمت های مختلف صفحه معرفی بیماری ها عبارتند از :