بیماریها و اختلالات سر و صورت

در این بخش به معرفی بیماری های شایع در سر و صورت می پردازیم و سپس از نحوه درمان آنها با فیزیوتراپی پرده بر میداریم.

قسمت های مختلف صفحه معرفی بیماری ها عبارتند از :